escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Miejska gra profilaktyczna

22.08.2018

Miejska gra profilaktyczna

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponownie organizują Miejską Grę Profilaktyczną dla podopiecznych częstochowskich placówek wsparcia dziennego.

Głównym założeniem Miejskiej Gry Profilaktycznej jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnień od substancji psychoaktywnych. Chodzi także o promowanie aktywnego stylu życia, rozwijanie kreatywności, umiejętności interpersonalnych i postaw asertywnych.

W tym roku Miejska Gra Profilaktyczna odbędzie się w dwóch lokalizacjach, w dwóch odrębnych terminach. I tak 23 sierpnia dzieci i młodzież szkolna pojedzie do Olsztyna koło Częstochowy. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Kühna odbędzie się gra terenowa „Zdobądź flagę”, zajęcia animacyjne, taneczne oraz sportowe. Nie zabraknie elementów profilaktyki w postaci konkursu plastycznego „Stop uzależnieniom”. Dla młodszych dzieci przewidziano także atrakcje w postaci malowania twarzy i puszczania dużych baniek mydlanych.

Natomiast 28 sierpnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Szczytowej w Częstochowie zostaną zorganizowane warsztaty profilaktyczne „Ty też możesz być aniołem”, mające na celu wzmocnienie silnych stron charakteru dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz rozwiązywania sytuacji problemowych. Ponadto odbędą się warsztaty rękodzielnicze – découpage,  plecenia wianków, wyrabiania mydełek. Całości dopełnią zajęcia sportowe.

  • kg
Najnowsze artykuły