Ministerstwo apeluje: Przełóżcie studniówki na marzec

03.02.2022

Ministerstwo apeluje: Przełóżcie studniówki na marzec

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaapelowało do szkół i uczniów, aby przełożyć studniówki na marzec 2022 roku, czyli czas po zakończeniu ferii zimowych. Prośba jest związana z piątą falą zachorowań na koronawirusa.

– Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym już w grudniu przekazało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych, zastrzegając, że przede wszystkim należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa wynikających ze stanu epidemii. Nie ulega wątpliwości, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, dyrektor szkoły lub rada rodziców (społeczny organ szkoły) planując studniówkę, przewidywali, że aktualne zasady bezpieczeństwa będą miały wpływ m.in. na decyzję w sprawie organizowania studniówki, jej terminu czy miejsca – informuje Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa MEiN.

Ministerstwo przypomina, że obecnie obowiązują przepisy Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które nie ograniczają w całości funkcjonowania podmiotów gastronomicznych.

Tym samym możliwe jest organizowanie uroczystości i spotkań z zachowaniem limitów oraz reżimu sanitarnego. – Zakładamy, że wybór konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji studniówki w każdej szkole nie był jednolity. Ponadto, szkoły mogły zaplanować uroczystość np. w małych grupach (oddziałowych), bez osób towarzyszących, w dużych przestrzeniach. W związku z tym nie jest możliwe ustalenie wzoru postępowania dla wszystkich, nie tracąc jednocześnie wartości płynących z przeżywania tej wyjątkowej dla młodych ludzi uroczystości – mówi Anna Ostrowska.

MEiN rekomenduje – tam gdzie przy organizacji studniówki jest jeszcze możliwa zmiana o ograniczenie do 27 lutego udziału w studniówkach. W przypadku organizacji takich uroczystości zalecamy wzmocnienie reżimu sanitarnego i przygotowanie bezpiecznej przestrzeni, przy zachowaniu zasad dbałości o zdrowie własne i innych (maseczki, dezynfekcja) oraz odpowiedzialności społecznej.

Należy zaznaczyć, że zagrożenie epidemiczne dla każdego z nas stało się nową rzeczywistością, w której od dwóch lat staramy się racjonalnie funkcjonować. Szkoły przestrzegają wielu dodatkowych przepisów, w tym Wytycznych MEiN, MZ i GIS wydanych dla szkół podstawowych i średnich.

  • RED
  • Fot. Pixabay
Najnowsze artykuły