Monitoring w Siedlcu, Srocku i Mstowie

03.04.2021

Monitoring w Siedlcu, Srocku i Mstowie

Nowe systemy monitoringu wizyjnego zamontowane zostały w Siedlcu i w Srocku. Zmodernizowano też istniejący monitoring na Rynku w Mstowie.

Monitoring ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochronę mienia.  – W ostatnich latach, szczególnie w miejscach publicznych (na placach zabaw czy skwerach komunalnych) często dochodziło niestety do aktów wandalizmu, zniszczeń. Teraz, dzięki corocznym inwestycjom w systemy monitoringu w poszczególnych sołectwach, łatwiej będzie odpowiednim służbom zidentyfikować sprawców i wyegzekwować stosowne kary – podkreślają przedstawiciele Urzędu Gminy w Mstowie.

SROCKO

W ramach zadania, finansowanego z Funduszu Sołeckiego, zamontowano monitoring (m.in. 4 kamery, rejestrator, dysk, okablowanie) na działce mienia komunalnego przy wielofunkcyjnym budynku remizy. Jest to przestrzeń ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców miejscowości, od niedawna w bezpośrednim sąsiedztwie istnieje tam nowoczesna strefa rekreacji (siłownia zewnętrzna, plac zabaw), z której korzystają mieszkańcy. Dlatego bardzo ważne jest, aby czuli się w tym miejscu bezpiecznie.
SIEDLEC

Zamontowano 3 kamery (wraz z niezbędnym osprzętem), po jednej na trzech słupach w miejscach „wlotowych” do miejscowości tj.: przy ul. Św.Ojca Pio, przy ul. Św. Antoniego i przy ul. Malowniczej. Zadanie zostało wskazane przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

MSTÓW

Zmodernizowano istniejący monitoring na Rynku w Mstowie. Aby poprawić jakość obrazu, zakupionych zostało m.in. 7 nowych kamer (które zastąpiły te starsze, już mocno wyeksploatowane) oraz dysk 4TB. Rynek w Mstowie to centrum miejscowości, miejsce mocno uczęszczane, gdzie ilość potencjalnych zdarzeń jest stosunkowo duża  – dlatego jakość zamontowanych kamer (w celu odtworzenia dla stosownych służb) jest sprawą bardzo istotną dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

  • oprac. kg
  • zdj. UG Mstów
Najnowsze artykuły