Monitoring wizyjny pozwolił na przeprowadzenie 829 interwencji w 2022 roku

15.03.2023

Monitoring wizyjny pozwolił na przeprowadzenie 829 interwencji w 2022 roku

Monitoring umożliwił działania Straży Miejskiej. Formacja jest odpowiedzialna za obsługę systemu kamer. Pierwsze z nich pojawiły się już w 2009 roku.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej. W 2022 roku personel cywilny z referatu monitoringu wizyjnego ujawnił 829 zdarzeń wymagających interwencji służb. Najwięcej z tych sytuacji, bo aż 733 obsługiwały patrole Straży Miejskiej. Pozostałe 96 zdarzeń wymagało działań Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej.

288 zaobserwowanych zdarzeń dotyczyło osób leżących, czyli takich, które miały problemy zdrowotne lub były pod wpływem alkoholu. Ujawniono też 130 przypadków awarii infrastruktury. 82 zdarzenia dotyczyły zakłócania spokoju i porządku publicznego, 52 – kradzieży lub niszczenia mienia, 49 – ruchu drogowego (wypadków i kolizji), 16 – przemocy fizycznej (bójek lub pobić). 10 razy ujawniono spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 4 przypadki to pożary lub inne miejscowe zagrożenia. W 113 przypadkach chodziło o zdarzenia o innym charakterze.

Zapis z kamer systemu miejskiego monitoringu wykorzystano 553 razy jako materiał dowodowy w postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa, prowadzonych przez lokalne jednostki Policji (551) i Straż Miejską (2).

Monitoring wizyjny działa w Częstochowie od 2009 roku. W trakcie tego okresu ujawniono blisko 35 tys. zdarzeń. Większość z nich wymagała interwencji strażniczek i strażników miejskich. Na początku tego roku system wzbogacił się o 2 kolejne punkty kamerowe. Zostały one zlokalizowane w rejonie amfiteatru przy Promenadzie Niemena oraz dworca PKP Stradom. Obecnie system składa się ze 106 takich punktów, emitujących 198 obrazów z monitorowanych miejsc.

fot.: UM Częstochowa

  • opr. nl
Najnowsze artykuły