Mstów z umową o współpracy partnerskiej z litewską Gminą Kowalczuki

25.06.2019

Mstów z umową o współpracy partnerskiej z litewską Gminą Kowalczuki

Samorząd Gminy Mstów zawarł umowę o współpracy partnerskiej z litewską Gminą Kowalczuki. Do podpisania umowy doszło 21 czerwca br. w Urzędzie Gminy Mstów. W imieniu Gminy Kowalczuki dokumenty podpisała Starosta Kristina Gerasimovič, w imieniu gminy Mstów – wójt Tomasz Gęsiarz.

W spotkaniu udział wzięli radni i sołtysi, prezes Towarzystwa Patriotycznego “KRESY” w Częstochowie oraz ks. Ryszard Umański, który od wielu lat organizuje akcje patriotyczne w ramach pomocy Polakom, zamieszkującym na Kresach. Uroczystości towarzyszył występ Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Bursztynki” ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (Gmina Kowalczuki).

Jak informuje urząd gminy, celem umowy jest współpraca w różnych sferach życia publicznego – na podstawie wzajemnego szacunku, partnerstwa obu Stron.

Umowa określa kilka obszarów współpracy m.in.:

– współpraca instytucjonalna (wymiana doświadczeń w ramach określonych działań)

– promocja obu rejonów (wymiana doświadczeń  w zakresie turystyki, promocji gmin)

– oświata (współpraca w zakresie ewaluacji metod kształcenia i wychowania, wymiana uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami)

– ochrona środowiska (przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń w dziedzinie zarządzania środowiskiem naturalnym, edukacji na temat środowiska, rozwoju agroturystyki)

– współpraca kulturalna (współpraca i wymiana we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego, wzajemna promocja dziedzictwa kulturowego obu rejonów)

– współpraca gospodarcza (wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju działalności gospodarczej).

Gmina Kowalczuki (lit. Kalvelių seniūnija) administracyjnie znajduje się w Rejonie Wileńskim, w Republice Litewskiej. To jedna z największych gmin w Rejonie, mieszka w niej ok.5 tysięcy mieszkańców (ponad 75% z nich to Polacy).

źródło i zdj. UG Mstów

  • opr. Paula Nogaj
Najnowsze artykuły