Muzeum Częstochowskie otrzyma pieniądze na remont

23.03.2023

Muzeum Częstochowskie otrzyma pieniądze na remont

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje realizację dwóch projektów. Mowa o modernizacji stałej wystawy historycznej oraz konserwacji tła do fotografii z wizerunkiem klasztoru jasnogórskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej.

Prace zaplanowano na lata 2023 – 2024. Dotacja obejmie kwotę 275 tys. zł. Celem jest stworzenie nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytków archeologicznych i historycznych. Projekt dotyczy prac aranżacyjnych w przestrzeniach ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 193 m² na parterze budynku Ratusza. W tym momencie znajduje się tam udostępniony zwiedzającym w 2006 r. I etap wystawy stałej Dzieje miasta Częstochowy – Od pradziejów do końca XVIII w.

W wyniku zmian ekspozycja wzbogaci się o nową aranżację. Zostanie zaprezentowany aktualny stan badań archeologicznych i historycznych naszego regionu. Na wystawie będzie można zobaczyć jedne z najcenniejszych zabytków ruchomych ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, uzupełnione o unikalne depozyty.

Planowane jest również przeprowadzenie prac mających na celu konserwatorskie zabezpieczenie i przygotowanie muzealiów ze zbiorów własnych do ekspozycji (zakonserwowanych zostanie ponad 150 obiektów). Ponadto zamontowane zostanie bezpieczne i energooszczędne oświetlenie dla eksponatów. Wykonane zostaną prace remontowe sal ekspozycyjnych, a także montaż nagłośnienia. Atrakcyjność zwiększy się dzięki urządzeniom i rozwiązaniom multimedialnym.

Po zakończeniu działań planowane jest prowadzenie spotkań, wykładów i warsztatów edukacyjno – popularyzatorskich skierowanych do różnych grup wiekowych. Projekt ma na celu stworzenie wystawy atrakcyjnej dla wszystkich odbiorców, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Wyniki prac będzie można podziwiać podczas jubileuszowych obchodów 120-lecia Muzeum Częstochowskiego.

Na konserwację tła do fotografii z wizerunkiem klasztoru jasnogórskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej Muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie 54 600 zł. W ramach zadania planowana jest pełna konserwacja zachowawcza oraz rekonstrukcyjna obiektu. Jest to tło fotograficzne z widokiem klasztoru jasnogórskiego wykonane w formie wielkoformatowego obrazu olejnego o wymiarach 305 x 260 cm. Na obiekcie oprócz widoku Jasnej Góry umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napis: „1000 lat Polski/Pamiątka z Częstochowy 1966 r.”

Tło powstało prawdopodobnie w I połowie XX w. i było używane do 1966 r. Jest to unikat na skalę krajową. Niestety jego stan zachowania nie pozwala na ekspozycję. W ramach zadania powstanie prezentacja o etapach pracy restauracyjnej. Odnowione tło fotograficzne będzie czasowo eksponowane w Ratuszu. W planach jest także utworzenie jego odwzorowania 3D dla osób z niepełnosprawnościami.

fot.: UM Częstochowa

  • opr. nl
Najnowsze artykuły