Na Jasną Górę dotarła 31. Pielgrzymka OHP

25.05.2023

Na Jasną Górę dotarła 31. Pielgrzymka OHP

31. Pielgrzymka OHP dotarła na Jasną Górę w czwartek, 25 maja. Udział w niej biorą przedstawiciele Komendy Głównej OHP, Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP. Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży.

Jak podkreśla Piotr Modzelewski, Zastępca Komendanta Głównego, pielgrzymki na Jasną Górę to ważny element w kształtowaniu duchowości młodych ludzi.

Patronem Ochotniczych Hufców Pracy jest św. Jan Paweł II, bo korzenie tej jednostki wspomagającej kształcenie i wychowanie młodzieży sięgają 1935 r. i Junackich Hufców Pracy. Z junakami w 1938 r. modlił się na Jasnej Górze Karol Wojtyła.

  • opr. pn
Najnowsze artykuły