Najstarszy stażem wójt z wyrokiem

27.01.2017

Najstarszy stażem wójt z wyrokiem

Oprócz wójta Wręczycy Wielkiej na ławie oskarżonych zasiadał Andrzej J., były podinspektor w referacie gospodarki komunalnej, handlu i usług oraz przedsiębiorcy oskarżeni o zmowy przetargowe i działanie na szkodę gminy przy rozstrzyganiu przetargów i realizacji inwestycji drogowych w latach 2004-2006. Nieprawidłowości wykryli w 2007 r. kontrolerzy NIK. Według NIK w latach 2004-2006 gmina, ogłaszając przetargi na budowę i remonty dróg, nie zapewniła uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W 2008 roku wójta Henryka K. zatrzymała kłobucka policja, po przesłuchaniu w prokuraturze sąd nie znalazł podstaw, by wójt trafił do aresztu.

Natomiast Andrzej J. decydował o wynikach przetargów, przygotowywał kosztorysy dla startujących w nich firm oraz sprawował nadzór inwestorski nad realizowanymi zadaniami. Jego były teść Józef S. od stycznia 2004 r. do czerwca 2006 r. wygrał w gminie Wręczyca Wielka 14 z 20 przetargów na roboty drogowe.

Śledztwo wykazało, że co najmniej 20 z 42 przetargów, głównie na roboty drogowe, odbyło się z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.  Drogi były budowane bez zezwolenia budowlanego, i dokumentacji technicznej. Andrzejowi J. przedstawiono 17 zarzutów, m.in. naraził budżet gminy na straty w wysokości 540 tys. zł.

Wójt Henryk K. oprócz dwóch zarzutów działania na szkodę gminy miał też zarzut poświadczenie nieprawdy w antydatowanym aneksie dla jednej z firm, która nie wywiązała się w terminie z umowy.

Aktem oskarżenia objęto 12 osób. Niektórzy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karom. Na ławie oskarżonych zasiadło 9 osób.

Wójt Henryk K. został uznany winnym za niedopełnienie obowiązków służbowych i działania na szkodę gminy, miał wiedzę o powinowactwie przedsiębiorcy ze swym urzędnikiem, nie odsunął go od rozstrzygania przetargów. Sąd skazał Henryka K. na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, 2 tys. zł grzywny i dwuletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w organach samorządowych.

Andrzej J. został skazany na 1 rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, 3 tys. zł grzywny i pięcioletni zakaz pracy w instytucjach samorządowych. Józef S. za zorganizowanie w 2006 r. zmowy przetargowej z trzema innymi oferentami usłyszał wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i 2 tys. zł grzywny.

Wyroki dla pozostałych oskarżonych przedsiębiorców to 5 i 7 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniu, wobec dwóch innych zarzuty się przedawniły i sąd umorzył wobec nich postępowanie.

  • mag
  • zdj. arc
Najnowsze artykuły