Niedzielski: podejmujemy działania na rzecz przywrócenia standardu odwiedzin w szpitalach

19.05.2022

Niedzielski: podejmujemy działania na rzecz przywrócenia standardu odwiedzin w szpitalach

Podejmujemy zdecydowane działania na rzecz przywrócenia standardu odwiedzin w oddziałach szpitalnych – zapewnił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. O zniesienie restrykcji w szpitalach apelował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Chmielowiec poinformował w środowym komunikacie, że z uwagi na zmniejszenie zagrożenia epidemicznego oraz zniesienie stanu epidemii COVID-19, utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

Przywołał przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które mówią, że pacjent szpitala ma prawo do odwiedzin. “Kontakt z osobami bliskimi wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, a także służy niwelowaniu dyskomfortu towarzyszącego hospitalizacji” – podkreślił rzecznik.

Do sprawy odniósł się na Twitterze minister zdrowia. “Razem z rzecznikiem praw pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem podejmujemy zdecydowane działania ma rzecz przywrócenia standardu odwiedzin w oddziałach szpitalnych” – napisał Niedzielski.

Rzecznik praw pacjenta podkreślił w komunikacie, że podmioty lecznicze powinny dokonać przeglądu wprowadzonych u siebie ograniczeń i podjąć kroki zmierzające do umożliwienia pacjentom odwiedzin przez najbliższych.

Przypomniał, że rekomendacja Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z 28 kwietnia 2022 r. zostały znacznie złagodzone i powinny zostać wdrożone przez szpitale.

Zgodnie z nimi zalecono m.in.: umożliwianie odwiedzin w jednym czasie przez jedną osobę, a w szczególnych sytuacjach – dwie osoby.

Zarekomendowano też, by zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określić przedziały czasowe dla odwiedzin w ciągu dnia i ograniczyć czas odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.

Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego. Należy także umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.

Zarekomendowano też, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.

Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.

Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

“Zwracam uwagę na to, że odwiedziny nie mogą być ograniczone tylko do określonych dni w tygodniu – muszą być dostępne przez cały tydzień. Określenie przedziału godzinowego odwiedzin musi dawać realną szansę skorzystania przez pacjenta z odwiedzin bliskich. Niedopuszczalne jest ograniczenie odwiedzin, np. tylko w godz. 8–10 rano. Co do zasady, należy umożliwić odwiedziny przez cały dzień. Jednorazowa wizyta u pacjenta także nie powinna móc trwać krócej niż 2 godziny” – wyjaśnił Chmielowiec.

Jak zaznaczył, utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, której zaniechanie Rzecznik Praw Pacjenta będzie egzekwował w drodze decyzji administracyjnej, a do której niezastosowanie się jest zagrożone nałożeniem kary do wysokości 500 000 zł.

Jednocześnie Rzecznik Praw Pacjenta zachęcił samych pacjentów oraz organizacje repezentujące ich interesy do zgłaszania przypadków dotyczących zakazu odwiedzin w szpitalach lub nałożenia znacznych obostrzeń w tym zakresie. W każdej sprawie rzecznik podejmie stosowną interwencję.(PAP)

  • Karolina Kropiwiec kkr/ mir/
Najnowsze artykuły