“Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”. UJD zaprasza na seminarium

14.11.2022

“Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”. UJD zaprasza na seminarium

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w seminarium zatytułowanym “Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 15 listopada 2022 roku w budynku uczelni przy ul. Waszyngtona 4/8  (sala 121 “Audytorium Maximum”) w godzinach 10.30-14.30.

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji. Należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym, których dotyczy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych poświęcone jest Seminarium pt. „Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”.

Wykład wprowadzający: „Charakterystyka usług społecznych” wygłosi dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD. W panelu eksperckim: „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami” udział wezmą: Justyna Pawlak dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr Mariola Mirowska, prof. UJD Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Rafał Olszewski SSO Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sebastian Szymonik dyrektor generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska pełnomocnik prezesa zarządu PFRON,Paweł Bilski prezes Fundacji Oczami Brata.

Seminarium towarzyszyć będą:

– Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (oferta wsparcia UJD dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami)
– Forum Senioralne (prezentacja wytworów organizacji senioralnych)
– Dzień Pracownika Socjalnego

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD  wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszeniem Pracy Socjalnej Auxilio Venire.

Więcej informacji na stronie BON UJD: http://www.bon.ujd.edu.pl/

 

  • mat. pras.
Najnowsze artykuły