Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

14.03.2022

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca (środa) pracownicy Referatu Ewidencji Ludności w trybie specjalnym będą nadawać Ukrainkom i Ukraińcom numer PESEL, bez konieczności wykazywania podstawy prawnej jego uzyskania.

W budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona zostanie uruchomione dodatkowe stanowisko na sali obsługi interesanta (nr 111). Nadawanie numerów rozpocznie się – według obecnych zapowiedzi administracji rządowej – 16 marca.

– Jeżeli liczba obywateli Ukrainy zainteresowanych otrzymaniem numeru PESEL będzie bardzo duża, przygotujemy kolejne stanowisko. Nasze działania będą ukierunkowane na sprawną obsługę Ukrainek i Ukraińców – informuje Żaneta Ślęzak, p.o. naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM.

Jak przypomina Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, proces nadania numeru PESEL połączony będzie z obligatoryjnym pobraniem wizerunku osoby (zdjęcie biometryczne) oraz jej odcisków palców (w Rejestrze Dowodów Osobistych).

Osoby wjeżdżające na szczególnych zasadach do naszego kraju często nie posiadają wymaganych w obecnym stanie prawnym dokumentów tożsamości (ważny dokument podróży). Z tego też powodu wprowadzony zostanie dedykowany dla tej kategorii osób katalog dokumentów wymaganych do nadania numeru PESEL.
W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli – dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Automatycznie nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług.

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły