O wolność wołanie

15.11.2021

O wolność wołanie

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w czasie uroczystości w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, połączonej z koncertem „O wolność wołanie”, w wykonaniu Chóru „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Janusza Siadlaka wręczono wyróżnienia “Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”.

W tym roku statuetkę – wg projektu częstochowskiego artysty Jerzego Kędziory – z rąk prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka odebrali:
– dr Ryszard Stefaniak, który jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji poświęconych historii współczesnej. Angażuje się w pomoc ludności polskiej na Kresach Wschodnich, organizuje i współorganizuje współpracę częstochowskiej młodzieży szkolnej z Łotwą, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Bierze udział w akcjach charytatywnych „Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie”. Posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe oraz odznaczenia organizacji społecznych i stowarzyszeń, m.in.: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal „Pro Memoria”, Medal „Pro Patria”, Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP, Złoty Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złote Odznaki za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego i Województwa Śląskiego.
– Ojciec Jan Zinówko –  jest od wielu lat przyjacielem środowiska kombatanckiego w Częstochowie, aktywnie uczestniczy w uroczystościach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości upamiętniających zbrodnię katyńską, Za dokonania na rzecz rozwoju oświaty oraz osiągnięcia w pracy pedagogicznej, Ojciec Jan Mieczysław Zinówko, odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał również dyplom za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju systemu edukacji w województwie śląskim.
– Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie – Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego należy do najstarszych placówek oświatowych w Częstochowie. W ostatnich latach uczennice i uczniowie Zespołu Szkół zaangażowali się w pomoc Polakom na Kresach Wschodnich poprzez nawiązanie współpracy z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy” oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prowadzą zbiórki żywności i przyborów szkolnych dla kresowiaków, współpracują z organizacjami kombatanckimi, takimi jak: Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”. We wrześniu 2020 roku społeczność szkoły ufundowała tablicę pamiątkową poświęconą uczniom: Marianowi i Stanisławowi Muszyńskim, zamordowanym przez gestapo w lesie pod wsią Apolonką.
– ppor. Adam Dłużniak – dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K9 w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, komendant częstochowskiego oddziału Związku Strzeleckiego oraz zastępca komendanta Korpusu Kadetów w Częstochowie. Nauczyciel w Szkołach Podstawowych nr 19 i 34 oraz w Zespole Szkół Technicznych, gdzie opiekuje się certyfikowanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej klasami mundurowymi. Społecznie angażuje się w działalność w licznych organizacjach pozarządowych: Związku Strzeleckim, Korpusie Kadetów, Polskim Czerwonym Krzyżu, Związku Oficerów Rezerwy RP, Lidze Obrony Kraju, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Fundacji Niezłomni, Związku Inwalidów Wojennych RP i innych.
– Adam Kiwacki – pochodzi z okolic Drohobycza na Ukrainie. Po przejściu na emeryturę zajął się działalnością społeczną w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Dzięki jego staraniom w 2020 roku, udało się stworzyć w Częstochowie muzeum poświęcone kultywowaniu pamięci o kresach. Dziś Towarzystwo jest jedną z prężnej działających organizacji w naszym mieście. W tym roku, decyzją Walnego Zgromadzenia, Adam Kiwacki wybrany został na funkcję Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej 58 oddziałów z całej Polski.
Straż Miejska – Od 30 lat służy i pomaga mieszkankom i mieszkańcom miasta. W komendzie mieści się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”. Częstochowscy strażnicy są założycielami Koła Związku Oficerów Rezerwy RP w Częstochowie, a dzięki ich zaangażowaniu został odnowiony grób bohatera powstania styczniowego porucznika Józefa Hunkiewicza. Przez 30 lat funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej byli wielokrotnie nagradzani medalami i odznaczeniami za służbę wobec społeczności lokalnej.

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły