Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowej ma już 105 lat!

19.09.2023

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowej ma już 105 lat!

W sobotę – 9 września 2023 roku, we Wrzosowej odbywały się uroczystości związane ze 105 rocznicą powstania tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jubileusz połączony został z poświęceniem nowego samochodu strażackiego.

Strażackie uroczystości zaszczycili m.in.: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Poseł RP – Szymon Giżyński z małżonką Redaktor Naczelną „Gazety Częstochowskiej” – Urszulą Giżyńską; Poseł RP – Mariusz Trepka; Starosta Kłobucki – dh Henryk Kiepura – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach; Brygadier Marek Radosz – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie; Adam Morzyk – członek zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie. Obecni byli również: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Krzysztof Ujma – Wójt Gminy Poczesna ; Zastępca Wójta – Andrzej Lech; Sekretarz Gminy Poczesna – Renata Smędzik; Skarbnik Gminy Poczesna – Magdalena Kadłubek; Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna – Iwona Choła wraz z Radnymi. Obecny był również Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Zbigniew Strugacz. Społeczność lokalna reprezentowana była przez: Radną Sołectwa Wrzosowa – Danutę Woźniakowska, Radną Sołectwa Wrzosowa – Annę Wasiak, Sołtysa Sołectwa Wrzosowa – Roberta Gajeckiego, Iwonę Polak – Prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Wrzosowej” oraz Przewodnicząca KGW Wrzosowa – Marię Adamus. Obecny był również Ksiądz Kanonik, Proboszcz parafii we Wrzosowej – dh Jacek Kołodziejczyk, Dyrektor GCKIiR i Biblioteki w Poczesnej – Iwona Skorupa, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Beata Kaszyca oraz Komendant Policji w Poczesnej – podinsp. Marcin Jeziorowski. Na uroczystość przybyli przedstawiciele partii politycznych, mieszkańcy oraz sympatycy jednostki OSP Wrzosowa.

Dh Szymon Grzybek złożył raport – druhowi Henrykowi Kiepurze – Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach, a następnie dokonano przeglądu pododdziałów. Dh Halina Huras przybliżyła historię Jednostki OSP we Wrzosowej.

Punktem kulminacyjnym strażackich uroczystości było poświęcenie nowego wozu strażackiego, który jednostka otrzymała w ub. roku. OSP Wrzosowa wyposażona została w tzw. ciężki, ratowniczo-gaśniczy GCBA Volvo, o mocy silnika wysokoprężnego 460 kM. Pojazd ma zbiornik wodny o pojemności 9000 l oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 900 l. Nowy wóz przeznaczony jest m.in. do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego. Koszt wozu bojowego to wydatek około 1 miliona 300 tys. zł, znacząca część środków pochodziła z budżetu Gminy Poczesna. Pozostałe środki są pozyskane z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, budżetu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Należy podkreślić, że Jednostka OSP Wrzosowa należą do systemu KSRG (Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego) i może być dysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Częstochowie jak i przez Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach w różne rejony powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego.

Gratulacje dla Jednostki składali goście. Przeczytane zostały również listy gratulacyjne od Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwigi Wiśniewskiej, od Poseł RP – Lidii Burzyńskiej oraz od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Andrzeja Bartkowiaka oraz od Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP – Waldemara Pawlaka.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Poczesna dh Krzysztof Ujma podkreślił, że w każdym działaniu najważniejsza jest współpraca, zrozumienie i kwalifikacje. Podziękował Wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu, który osobiście zaangażował się w pozyskiwanie wozów strażackich dla gminy Poczesna, również dla OSP Wrzosowa. Słowa podziękowania skierował również do Samorządowców i wszystkich instytucji, które były przychylne i pozytywnie załatwiały sprawy związane z autami strażackimi dla gminy Poczesna.

Wszyscy goście otrzymali podziękowania i okolicznościowe statuetki. Szczególne podziękowania otrzymał Prezes Honorowy OSP Wrzosowa – dh Marian Kołodziej, który funkcje Prezesa w tej Jednostce pełnił przez 33 lata.

Podczas sobotnich uroczystości wręczono medale i odznaczenia:

Złoty medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” :

1. Justyna Wilk

2. Katarzyna Nowicka

3. Piotr Woźniak

4. Rafał Skiba

Srebrny Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”

1. Rafał Skiba

2. Karolina Skiba

3. Piotr Bąbik

Brązowy Medal,, Za Zasługi dla Pożarnictwa”

1. Artur Żyłka

Odznaka ,, Strażak Wzorowy”

1. Patryk Szyda

Działalność Jednostki – jak podkreśliła w wygłoszonym referacie Halina Huras – była i jest możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków Jednostki i ich rodzin. To, że Jednostka wrosła w środowisko, świadczą chociażby powtarzające się nazwiska wśród strażaków – to kultywowanie rodzinnych tradycji: bycie strażakiem przechodzi z ojca na syna, a niejednokrotnie na wnuka.

Wszystkie działania zaangażowanych druhów strażaków nie byłyby możliwe bez znaczącego wsparcia finansowego samorządu gminnego – Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy, Przewodniczącej Rady Gminy Iwony Choła wraz z Radą Gminy.

Należy także podkreślić, że wzorowo układa się również współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem „Razem dla Wrzosowej”, miejscową szkołą i przedszkolem, parafią oraz mieszkańcami.

Obecnie Jednostka OSP Wrzosowa liczy 49 członków oraz 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Aneta Nawrot Urząd Gminy Poczesna; fot. Aneta Nawrot Urząd Gminy Poczesna

Z HISTORII OSP WRZOSOWA

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowej obchodzi jubileusz 105 lecie. Powstała we wrześniu 1918 roku. Pomysłodawcą założenia straży był inż. Józef Rutkowski – dyrektor Fabryki Cementu we Wrzosowej. Inicjatorami byli również, m.in., Franciszek Tomala, Teofil Tomala oraz Jan Kołodziej.

W skład pierwszego Zarządu OSP Wrzosowa weszli: – Prezes – Józef Rutkowski; – Naczelnik – Włodzimierz Chądzyński; – Sekretarz – Ignacy Dróżdż; – Skarbnik – Franciszek Tomala. Pozostali członkami Zarządu to: Jan Kołodziej, Franciszek Synoradzki, Ludwik Sobota. W skład całej OSP Wrzosowa weszli mieszkańcy z m. Wrzosowa i z Błeszna. W sumie 40 osób. Z tym, że już w 1918 roku, Błeszno odłączyło się od Wrzosowej i założyło swoją własna straż. W 1919 roku, dzięki hojności mieszkańców Wrzosowej, została kupiona pierwsza „sikawka ręczna”, którą wraz z innym sprzętem gaśniczym trzymano w … starej szopie.

W roku 1921 na Komendanta OSP Wrzosowa wybrano Józefa Szymczyka. Był on pierwszym Komendantem wybranym w drodze głosowania członków OSP. W trzy lata później – w roku 1924 – Komendantem zostaje wybrany Franciszek Sośnica.

W osiem lat po powstaniu OSP Wrzosowa, w 1926 roku, zostaje założona orkiestra dęta pod kierunkiem Mariana Skubały, nauczyciela szkoły podstawowej we Wrzosowej. W tym samym roku rozpoczęto gromadzić materiał na budowę remizy, której budowa trwała w latach 1928-1929 (była pierwszą remizą – tego typu – w powiecie Częstochowskim).

W 1934 roku zostaje wybrany nowy komendant. Jest nim Władysław Sikora, a 19 lipca tegoż roku Jednostce został przekazany sztandar, ufundowany przez Komitet Kobiet. PO wybuchu II Wojny Światowej, w roku 1939 Niemcy zabierają sztandar oraz część sprzętu i instrumenty dęte. Działalność straży chwilowo zostaje zawieszona, aż do roku 1941, kiedy to Niemcy pozwalają ponownie zorganizować straż pożarną. Jednostka liczyła wówczas 30 członków i po raz pierwszy w historii straży przydzielono pierwszą motopompę.

W roku 1945 powołano nowy Zarząd oraz zawiązano orkiestrę dętą, którą prowadził Józef Kisiel. Wówczas Zarząd tworzyli: Prezes – Teofil Tomala, naczelnik – Bolesław Pyrzyński, sekretarz – Lucjan Nowicki, skarbnik – Józef Kisiel, drugim komendantem po wyzwoleniu zostaje wybrany Henryk Sośnica. Rok później otrzymano wiadomość o odnalezieniu sztandaru. Okazało się, że był on przechowywany w Warszawie, przez Jana Podsiadło. Sztandar „wrócił” 19 maja 1946 r.

W roku 1949 zostaje wybrany nowy Komendant straży, którym zostaje Jan Sochański. A w 1951 roku spełniają się marzenia druhów strażaków i zostaje kupiony pierwszy samochód pożarniczy.

Należy podkreślić, że Jednostce zaczyna rozwijać życie kulturalno–oświatowe, ale doskwiera brak pomieszczeń. Nowy Zarząd postanawia przystąpić do budowy przybudówki i garaży. Pomoc otrzymano od Gromadzkiej Rady Narodowej i Komendy Powiatowej i w roku 1956 budowa została zakończona. Strażacy wiedzą, że oprócz zapału, ważna jest również wiedza. Rozpoczynają się szkolenia. Druhowie biorą udział w zawodach rejonowych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, a nawet zagranicznych. Wyszkolenie strażaków było bardzo wysokie, czego dowodem są czterokrotne pierwsze miejsca na zawodach wojewódzkich zdobywając w nagrodę cenny sprzęt, samochody i umundurowanie. W roku 1964 jednostka OSP Wrzosowa reprezentowała województwo Katowickie na pierwszych zawodach krajowych, które odbyły się w Zabrzu zdobywając pierwsze miejsce. 4 lipca 1965 roku drużyna w składzie: Kazimierz Ujma, Marian Kołodziej, Henryk Kijak, Kazimierz Jagiełło, Julian Jagiełło, Gustaw Sochański, Czesław Goleniewski, Marceli Ślęzak i Stefan Kijak reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w Austrii w miejscowości Bendorf. Tam zdobyła drugie miejsce na 846 jednostek startujących, przegrywając jedynie z drużyną z Holandii, która co prawda miała gorszy czas od zawodników z Wrzosowej, ale wygrała przyznanymi za wiek startujących dodatkowo 10 punktami. Natomiast w roku 1967 jednostka w zawodach wojewódzkich w Częstochowie po raz czwarty zajęła pierwsze miejsce, w nagrodę otrzymaliśmy trzeci samochód bojowy i puchar Komendanta Wojewódzkiego.

W roku 1970 Prezesem został wybrany Józef Gajecki, a Naczelnikiem Marian Kołodziej.

Jubileusz 70-lecia straży przesunięto o jeden rok z powodu śmierci najbardziej oddanych druhów: Prezesa Kazimierza Ujmy, który jednocześnie pełnił funkcję Komendanta Gminnego ZOSP, byłego Prezesa Józefa Gajeckiego oraz 4 innych członków.

W roku 1988 nowym Prezesem zostaje Marian Kołodziej, który tę funkcję pełni nieprzerwanie przez kolejne 33 lata do 2021 roku, natomiast naczelnikiem zostaje Zbigniew Kołodziej. Cały Zarząd przystępuje do działania mając na uwadze zmianę wyglądu strażnicy, która była już bardzo zniszczona. Cel ten zrealizowano w 100 proc. na obchody 70-lecia straży pożarnej we Wrzosowej.

Kolejny jubileusz przypadł w 1993 roku – 75–lecie założenia OSP i przekazaniem jednostce przez Komitet Fundacji Sztandaru – Nowego Sztandaru.

Z inicjatywy Prezesa Straży, w 1998 roku utworzono zespół folklorystyczny „Wrzosowianie”, który w roku bieżącym obchodził będzie 25-lecie swojego istnienia, i który cały czas odnosi sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej i jest wizytówką Gminy Poczesna.

Ważnym wydarzeniem, było w maju 2000 roku, włączenie Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego i pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczy marki Star 200. Nową siłę bojową stanowiły 2 pojazdy ratowniczo-gaśnicze – Star 244 oraz Star 200.

W grudniu 2010 roku jednostka otrzymała od Gminy Poczesna (sfinansowany ze środków gminnych i wojewódzkich) bardzo dobrze wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu Mercedes Benz Atego.

W 2013 roku ze środków własnych zakupiła samochód ratowniczo-gaśniczy typu Star. Ponadto jednostka otrzymała od Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasadzie wypożyczenia pompę o wysokiej wydajności, która aż po dzień dzisiejszy stanowi integralną część wyposażenia bojowego naszej jednostki.

W 2018 roku jednostka obchodzi swój jubileusz 100-lecia istnienia. Podczas uroczystości złotym medalem zostaje odznaczony sztandar OSP we Wrzosowej, a druhny oraz druhowie licznie otrzymują odznaczenia złotym, srebrnym oraz brązowym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W 2019 roku jednostka pozyskała z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie używany samochód ciężki ratownictwa technicznego marki IVECO.

W 2021 roku, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego druhny oraz druhowie OSP wybrali nowy zarząd w składzie: Konrad Woźniak – Prezes, Rafał Jabłoński – Wiceprezes, Marcin Karwacki – Wiceprezes-Naczelnik, Piotr Bąbik – Zastępca Naczelnika, Bartłomiej Rorat – Sekretarz, Halina Huras – Skarbnik, Szymon Grzybek – Gospodarz, Emil Sośnica – Kronikarz, Weronika Wojsik – Członek Zarządu ds. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, który aż po dzień dzisiejszy działa w niezmienionym składzie. Podczas pierwszego posiedzenia nowego zarządu uchwalono, iż dotychczasowy Prezes – dh Marian Kołodziej w dowód wdzięczności i uznania za 33 lata służby został uhonorowany tytułem Prezesa Honorowego OSP we Wrzosowej.

W 2022 roku pozyskano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Gminy Poczesna na czele z Wójtem – Krzysztofem Ujmą, Prezesa Honorowego OSP – dh Mariana Kołodzieja, Państwowej Straży Pożarnej, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonawcą pojazdu była firma BOCAR, na której pomoc możemy zawsze liczyć.

To tylko niektóre wydarzenia z liczącej 105 lat historii OSP Wrzosowa.

 

  • opr. AN; UG Poczesna
Najnowsze artykuły