Od 1 kwietnia koniec z pracami domowymi

31.03.2024

Od 1 kwietnia koniec z pracami domowymi

Minister Barbara Nowacka podpisała w ubiegłym tygodniu rozporządzenie dotyczące prac domowych. W związku z tym od 1 kwietnia w szkołach podstawowych prace domowe będą nieobowiązkowe i nie będą podlegać ocenie. Którzy uczniowie będą mogli liczyć na większą swobodę niż dotychczas?

Zadania domowe nie będą już zadawane w klasach I-III – z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. Z kolei w klasach IV-VIII zadania będą nieobowiązkowe i nieoceniane. – Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, realizowanie swoich pasji i odpoczynek – wyjaśnia szefowa resortu. Zgodnie z rozporządzeniem, w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowić będą prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Nowe przepisy obejmą także uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Nie będą oni mieli obowiązku wykonywania prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, a wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie w ich przypadku oceniane.

Jak podkreśla Ministerstwo, zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych, na poziomie szkół podstawowych. – Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp. – wylicza resort.

Kolejna zmiana uwzględniona w rozporządzeniu zacznie obowiązywać od września br. Wprowadza ona rezygnację z wliczania ocen z etyki i religii, czyli dwóch przedmiotów nieobowiązkowych, do średniej ocen rocznych. Celem zmiany jest zapewnienie uczniom równych szans w uzyskiwaniu średniej ocen.

  • pn
Najnowsze artykuły