Pięciokilometrowy odcinek starej „gierkówki” do przebudowy

09.10.2021

Pięciokilometrowy odcinek starej „gierkówki” do przebudowy

Ponad 63 mln złotych będzie kosztować przebudowa drogi krajowej nr 91 pomiędzy miejscowościami Nowa Wieś i Zawada. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w listopadzie przyszłego roku.

Drogowcy przebudują 5-kilometrowy odcinek DK91 (dawniej DK1) Nowa Wieś – Zawada oraz podniosą jej nośność do 11,5 t/oś. Odcinek ten zlokalizowany jest w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna i Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

Zakres prac obejmuje przebudowę: nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. – Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) – podkreślają drogowcy. – Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych, wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą – wyliczają.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. między 16 grudnia a 15 marca. Okres gwarancji jakości dla nawierzchni jezdni, będzie wynosił 5 lat, a dla obiektów inżynierskich, oświetlenia i instalacji zasilających oraz konstrukcji wsporczych oświetlenia i BRD – 10 lat.

  • oprac. kg
  • zdj. GDDKiA
Najnowsze artykuły