escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Pięciokilometrowy odcinek starej „gierkówki” do przebudowy

09.10.2021

Pięciokilometrowy odcinek starej „gierkówki” do przebudowy

Ponad 63 mln złotych będzie kosztować przebudowa drogi krajowej nr 91 pomiędzy miejscowościami Nowa Wieś i Zawada. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w listopadzie przyszłego roku.

Drogowcy przebudują 5-kilometrowy odcinek DK91 (dawniej DK1) Nowa Wieś – Zawada oraz podniosą jej nośność do 11,5 t/oś. Odcinek ten zlokalizowany jest w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna i Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

Zakres prac obejmuje przebudowę: nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. – Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) – podkreślają drogowcy. – Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych, wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą – wyliczają.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. między 16 grudnia a 15 marca. Okres gwarancji jakości dla nawierzchni jezdni, będzie wynosił 5 lat, a dla obiektów inżynierskich, oświetlenia i instalacji zasilających oraz konstrukcji wsporczych oświetlenia i BRD – 10 lat.

  • oprac. kg
  • zdj. GDDKiA
Najnowsze artykuły