Podpisano umowę na przebudowę DW 786 w Koniecpolu

19.09.2022

Podpisano umowę na przebudowę DW 786 w Koniecpolu

W miniony piątek, 16 września podpisana została umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 786 w Koniecpolu. Inwestycja, która wyniesie 75,5 mln złotych obejmie odcinek o długości blisko 7 km – od skrzyżowania z ul. Chrząstowską w Koniecpolu do granicy województwa śląskiego. Prace rozpoczną się na przełomie września i października br., a planowany termin realizacji zadania to czwarty kwartał 2024 roku.

Umowę na przebudowę DW 786 podpisano w piątek, 16 września w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu, choć zadanie to zostało uwzględnione przez Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030. – W planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów zabezpieczono kwotę 75,5 mln zł na realizację jednego z odcinków od przejazdu kolejowego w Koniecpolu w stronę granicy województwa o długości blisko 7 km. Zadanie będzie realizowane z środków własnych Województwa Śląskiego i traktujemy je priorytetowo, bo Subregion Północny jest dla nas bardzo ważny. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne znaczenie ma ta właśnie inwestycja dla lokalnej społeczności. Stawką jest nie tylko usprawnienie komunikacji, ale także poprawa bezpieczeństwa. Dla przypomnienia, na remonty, modernizacje i budowy kolejnych odcinków w planach na lata począwszy od 2018 do 2024 roku województwo będzie wydatkowało w sumie aż 2,5 mld zł. To najwięcej w całej historii samorządu regionalnego – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek o długości 6,4 km (fragment etapu II + etap III) od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską (skrzyżowanie objęte przebudową) w miejscowości Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego. Zadanie będzie realizowane z środków własnych województwa.  Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 75,5 mln złotych. Szeroki zakres realizacji inwestycji obejmie przebudowę drogi o parametrach klasy G, ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowę lub nawet całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę dróg innych kategorii, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych i modernizację istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstaną także zupełnie nowe przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Zmodernizowane będą również obiekty mostowe, zbudowana zostanie infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

– Wzdłuż tej drogi zlokalizowana jest szkoła, przychodnia, sklepy. Można powiedzieć, że wokół DW 786 koncentruje się życie Koniecpola, ale brak kompleksowej przebudowy znacznie obniżał poziom jej bezpieczeństwa. Modernizacja na tak dużą skalę rozwiąże ten problem. I za to chcemy serdecznie podziękować – mówi burmistrz Koniecpola, Ryszard Suliga.

Prace rozpoczną się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Planowany termin realizacji zadania to czwarty kwartał 2024 roku.

  • pn
Najnowsze artykuły