Politechnika Częstochowska może pochwalić się nowym biurem rekrutacji i archiwum

17.02.2024

Politechnika Częstochowska może pochwalić się nowym biurem rekrutacji i archiwum

Politechnika Częstochowska zakończyła kolejne inwestycje w infrastrukturę uczelnianą, unowocześniając ją oraz likwidując bariery architektoniczne. Uroczyste przecięcie wstęgi przez władze Uczelni zwieńczyło długo oczekiwaną inwestycję. 14 lutego 2024 r. oficjalnie otwarto Archiwum Politechniki Częstochowskiej. Budynek, w którym zlokalizowane jest Archiwum przeszedł gruntowny remont, tj.: przebudowę wewnętrznych instalacji, rozbiórkę zewnętrznej rampy rozładowczej, termomodernizację, budowę przyłączy infrastruktury technicznej, przebudowę wewnętrznych dróg dojazdowych i chodników oraz prace ziemne.

Budynek Archiwum jest dostępny także dla osób z niepełnosprawnościami dzięki windzie i podjazdowi dla wózków inwalidzkich. Wartość inwestycji wyniosła 7.405.106,09 zł, z czego 2.740.000,00 zł pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Archiwum PCz zapewnia miejsce na około 3 kilometry akt tj. około 3 tysiące metrów bieżących akt. Obecnie archiwizowanych jest około 2000 mb dokumentacji. Wśród niej jest dokumentacja kategorii A o szczególnym znaczeniu historycznym, którą należy przechowywać wieczyście. Z myślą o tych dokumentach w budynku Archiwum stworzono czytelnię, by nie tylko pracownicy Politechniki Częstochowskiej ale również lokalna społeczność mogła zgłębiać historię Uczelni oraz naszego miasta.

Magazyny Archiwum zostały wyposażone w regały stacjonarne oraz nowoczesny system regałów przesuwnych. To rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, bo nie wymaga zapewnienia przejść pomiędzy wszystkimi regałami jednocześnie, a jedynie dostęp do regału czy półki, na których w danym momencie znajdują się potrzebne dokumenty. Pozwoliło to na racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowej Archiwum.

Bardzo ważnym aspektem przechowywania dokumentacji jest zapewnienie jej odpowiednich warunków oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem. Przede wszystkim w magazynach utrzymywana jest stała i właściwa dla dokumentacji temperatura i wilgotność. Zainstalowane zostały czujniki dymu, czujniki wychwytujące wodę w magazynach, termometry, higrometry oraz system gaszenia gazem. Dodatkowo Archiwum zostało wyposażone w system antywłamaniowy, czytniki kart zbliżeniowych, umożliwiających wejście do poszczególnych magazynów i biura tylko osobom upoważnionym oraz monitoring wizyjny, który między innymi tworzy szesnaście kamer. Oddana do użytku inwestycja korzysta również z rozwiązań ekologicznych, gdyż budynek ogrzewany jest nowoczesną pompą ciepła.

Kolejną ważną inwestycją zrealizowaną przez Uczelnię jest Biuro Rekrutacji Politechniki Częstochowskiej. Na kandydatów czekają wyremontowane pomieszczenia w budynku przy ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 71. Wartość inwestycji wyniosła 2.077.470,00 zł, z czego 1.120.579,00 zł stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych. Środki te zostały przeznaczone na prace budowlane związane z termomodernizacją budynku, przebudową powierzchni, ciągów komunikacyjnych oraz likwidację barier architektonicznych. Inwestycja wymagała przede wszystkim przebudowania wewnętrznej klatki schodowej na układ poziomych ciągów komunikacyjnych oraz montaż wewnętrznej windy o udźwigu 400 kg dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenie Biura zostało wyposażone w dwa stanowiska komputerowe przeznaczone dla kandydatów na studia.

Biuro Rekrutacji Politechniki Częstochowskiej funkcjonuje według nowych zasad. W ciągu całego roku interesanci będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej skierowanej do kandydatów. Proces rekrutacji został scentralizowany dla całej Uczelni, co oznacza, że rekrutacja przebiega w jednej lokalizacji a nie jak dotychczas na każdym Wydziale i jest prowadzona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną Uczelni zapraszamy do nowego Biura Rekrutacji Politechniki Częstochowskiej przy ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 71, pokój 2C (parter). Szczegóły pracy Biura Rekrutacji znajdują się poniżej https://pcz.pl/kandydat/rekrutacja/dyzury-zespolow-rekrutacyjnych

  • mat. pras.
Najnowsze artykuły