Politechnika Częstochowska nagrodziła najlepszych wynalazców

29.03.2022

Politechnika Częstochowska nagrodziła najlepszych wynalazców

W Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom Politechniki Częstochowskiej oraz firmom współpracującym nagród i wyróżnień za wynalazki, które zdobyły uznanie na Międzynarodowych Wystawach Innowacji w roku 2021 (Kanada, Węgry, Tajwan, Malezja, Stany Zjednoczone).

Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Polskiej Nauki, Techniki i Innowacji.  Dzięki realizowanemu w Politechnice Częstochowskiej  projektowi – Inkubator Innowacyjności 4.0 możliwe było wsparcie projektów naukowców oraz ich promocja na międzynarodowych wystawach. Uroczystość była oficjalnym przekazaniem wyróżnień dla pracowników i firm.

Politechnika Częstochowska jako jedyna Uczelnia w Europie została członkiem Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej i Wynalazków, a rektorowi Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbertowi Sczygiolowi we wtorek wręczono Dyplom Ambasadora Innowacji za wspieranie pracowników PCz od organizatorów wystawy EUROINVENT w Rumunii, gdzie rozwiązania naszych naukowców cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wśród nagrodzonych znalazła się ukraińska firma MPS Technology, która współpracuje z Politechniką Częstochowską. Wszystkie rozwiązania innowacyjne zgłoszone we współpracy z firmą MPS Technology związane są z recyklingiem wiórów tytanu. Wióry tytanu są odpadem, którego żadna inna firma na świecie nie umie oczyścić do poziomu tytanu do zastosowania w lotnictwie i medycynie.

Tytan stał się surowcem strategicznym i w obecnym czasie jest bardzo ważny dla przemysłu zbrojeniowego i implantologii. Firma MPS Technology od początku swojego istnienie w Polsce współpracuje z PCz, czego efektem są 4 polskie i 4 europejskie wnioski patentowe oraz 4 umowy o współdzieleniu patentu.

Obecnie ze względu na sytuację na Ukrainie główny właściciel firmy Feliks Kusiev postanowił rozbudować przedsiębiorstwo w Częstochowie i stworzyć największe centrum recyklingu tytanu w Europie, które zapewni niezależność od dostaw tytanu z terenów Rosji. Na uwagę zasługuje fakt, że w planach jest postawienie odlewni tytanu. Firma MPS Technology z sukcesami współpracuje z odbiorcami oczyszczonego tytanu na całym świecie.

Należy podkreślić, że cały proces oczyszczania tytanu jest przyjazny środowisku a jego współczynnik wynosi blisko 100%. W przypadku konwencjonalnie stosowanego procesu mycia i spalania odzyska tytanu jest na poziomie 85-90%, z tym, że ten tytan jest mocno zanieczyszczony i nie nadaje się lotnictwa i medycyno. Ponad to wspomniane procesy nie są ekologiczne, wprowadzają duże zanieczyszczenia do atmosfery oraz wód gruntowych.

 

  • RED
Najnowsze artykuły