Pomoc prawna w sposób zdalny

26.03.2020

Pomoc prawna w sposób zdalny

Częstochowianie mogą ponownie korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady odbywają się jednak w sposób zdalny.

W związku z obowiązkiem zapewnienia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 26 marca wznowiona zostaje działalność Punktów NPP i NPO w Częstochowie w nowej formule.

Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszenia w celu uzyskania porady:

  • w sposób elektroniczny:

należy pobrać i wypełnić wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc (link poniżej), wskazać środek porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu należy przesłać na adres e-mail: npp@czestochowa.pl.

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymamy informację o terminie porady.

  • tradycyjną pocztą:

wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem można też sporządzić własnoręcznie według wzoru zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl. W ten sposób przygotowane pismo należy przesłać tradycyjną pocztą na adres:
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY,

ul. Śląska 11/13,

42-217 Częstochowa

z dopiskiem: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymamy informację o terminie porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu należy zadzwonić pod numer telefonu 34 37 07 201, podając przy zapisie imię, nazwisko, numer telefonu.

W wyznaczonym terminie, przed udzieleniem porady, jesteśmy zobowiązani złożyć ustnie przez telefon treść oświadczenia oraz zapewnienie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO

W przypadku zgłoszenia w celu uzyskania porady udzielanej ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ otrzymamy informację o adresie elektronicznym, na który należy przesłać treść swojego problemu prawnego.

Porada prawna zostanie skonstruowana przez adwokata/radcę prawnego/ doradcę obywatelskiego bez zbędnej zwłoki a następnie odesłana na adres mailowy.

Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty dostępne bezpośrednio pod adresem:

https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71510/nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły