Poprawili skrzyżowanie

13.07.2019

Poprawili skrzyżowanie

Zakończyły się prace związane z korektą geometrii skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej nr 786 z ul. Starowiejską w Jaskrowie. Inwestycja ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców.

Realizacja zadania rozpoczęła się w ubiegłym roku. Podstawowym zadaniem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę parametrów łuku na skrzyżowaniu wraz z poprawą parametrów zatoki autobusowej. – Wcześniejsze parametry łuków na skrzyżowaniu nie pozwalały na prawidłowy wyjazd samochodu osobowego z ul. Starowiejskiej, a pojazdy od dostawczego wzwyż (w tym np. samochody ratowniczo-gaśnicze OSP Jaskrów) przy wyjeździe na prawo w kierunku Mstowa zmuszone były do wjazdu na pas przeciwny – informuje lokalny urząd. W ramach prac zmieniono konstrukcję nawierzchni jezdni i zatoki, odsunięto przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania, przebudowano również przepust pod zatoką. Inwestycja pochłonęła 497.781,00 zł brutto.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Mstów
Najnowsze artykuły