Portret Władysława Sebyły

01.04.2022

Portret Władysława Sebyły

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie wraz z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie zapraszają na spotkanie literackie “Portret Władysława Sebyły”.

O życiu i twórczości poety rozmawiać będą: dr Elżbieta Wróbel, prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, dr hab. prof. UJD Katarzyna Janus, dr Ewelina Mika. Wiersze poety będzie czytał Antonii Rot.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przy ul. Ogińskiego 13 a.

Wydarzenie jest organizowane z okazji 120. rocznicy urodzin Władysława Sebyły – poety zamordowanego w Katyniu.

 

Władysław Sebyła urodził się w Kłobucku. Wiersze zaczął pisać w wieku ośmiu lat, oprócz tego malował, grał na skrzypcach i fortepianie oraz komponował. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej. Po agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 i wkroczeniu do Lwowa, został aresztowany przez sowietów. Był przetrzymywany w obozie starobielskim. W 1940 wraz z jeńcami osadzonymi w Starobielsku został przewieziony do Charkowa i 11 kwietnia 1940 rozstrzelany.

Władysław Sebyła zadebiutował w 1927 zbiorem wierszy pt. Modlitwa. Pisał wiersze m.in. o tematyce pacyfistycznej i antywojennej. Jego twórczość charakteryzowała się przedstawianiem pesymistycznej wizji otaczającego świata, obecnością elementów religijnych, symbolicznych i katastroficznych, formalną prostotą i komunikatywnością oraz nawiązaniami do Norwida. Poemat Młyny uważany jest za szczytowe osiągnięcie poety. Ostatni tom poezji Władysława Sebyły ukazał się w 1938 i nosił tytuł Obrazy myśli. Jego twórczość stanowiła inspirację dla poety Tadeusza Gajcego.

  • kg
Najnowsze artykuły