Powstanie rowerowa brama jury

29.05.2021

Powstanie rowerowa brama jury

Olsztyn i Mstów pracują nad przebiegiem trasy rowerowej łączącej obie gminy. Kilka dni temu podpisano już umowy związane z realizacją tej inwestycji.

Na realizację tego zadania szansę dają środki unijne, o których pozyskanie samorządy wystąpią w przyszłym roku. Aby było to możliwe, zlecone zostały opracowania projektowe. Każda gmina dokumentację na swoim odcinku zleciła oddzielnie (gmina Olsztyn zaczyna najpierw od koncepcji), natomiast oba projekty będzie wykonywała jedna pracownia projektowa – Biuro Projektów Inwestycji Drogowych „KOMA” Konrad Zymek.
Trasa rowerowa ma przebiegać z gminy Mstów w kierunku jeziorka krasowego w Kusiętach, potem równolegle do torów PKP, a następnie drogą powiatową koło miejsca straceń, a następnie w kierunku centrum Olsztyna.

Gmina Olsztyn jest obecnie w trakcie ostatnich prac przygotowawczych przed rozpoczęciem budowy trasy rowerowej przez Zrębice i Krasawę, Suliszowice i Jaroszów do Żarek. – Zleciliśmy także koncepcję drogi rowerowej spod Rezerwatu Przyrody Sokole Góry w kierunku Biskupic. A latem tego roku chcemy aplikować do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o środki na budowę drogi z trasą rowerową Biskupice – Choroń – podkreślają przedstawiciele Urzędu Gminy w Olsztynie.

W związku z tym, że trasa będzie częściowo wiodła przez odcinek drogi powiatowej, stąd na etapie projektowania i inwestycji niezbędna będzie współpraca ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie.

– To bardzo ważna inwestycja dla rozwoju turystyki Subregionu Północnego. Promując walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu docelowo zyskamy ciekawe połączenie dla rowerzystów między malowniczymi gminami: Mstów i Olsztyn, jak również między dwoma powiatami: częstochowskim i myszkowskim – podkreślił Tomasz Gęsiarz, wójt gminy Mstów.

  • kg
  • zdj. UG Mstów
Najnowsze artykuły