Powstanie szesnaście mieszkań socjalnych

15.08.2020

Powstanie szesnaście mieszkań socjalnych

W Konopiskach trwa budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Ma się w nim znaleźć się 16 mieszkań socjalnych.

Nowy budynek powstaje przy ulicy Przemysłowej 16B. Dwukondygnacyjny budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Kubatura obiektu wyniesie 4720,8 m³. Na razie wykonano fundamenty, ściany fundamentowe, izolację zewnętrzną fundamentów wraz z dociepleniem oraz wylewkę betonową.

Wartość robót budowlanych brutto wynosi 2.133.595,76zł (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót; bez kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru budowlanego itp.) Zadanie jest finansowane z budżetu gminy Konopiska przy wsparciu finansowym z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja ma być gotowa do końca marca 2022 roku.

  • kg
  • zdj. UG Konopiska
Najnowsze artykuły