Prezydent Matyjaszczyk powołał kolejnego zastępcę

27.05.2024

Prezydent Matyjaszczyk powołał kolejnego zastępcę

W ubiegłym tygodniu wiceprezydenta Piotra Grzybowskiego zastąpił Łukasz Kot z Nowej Lewicy, który dołączył tym samym do Ryszarda Stefaniaka i Jarosława Marszałka. Dziś Urząd Miasta poinformował o powołaniu kolejnego zastępcy prezydenta Matyjaszczyka.

Zmniejszająca się liczba mieszkańców Częstochowy, która według niektórych wskaźników spadła poniżej 200 tysięcy, wymusza, by w tej kadencji samorządu zastępców prezydenta było trzech. Jednak jak informuje Urząd Miasta, liczbę wiceprezydentów ustala się według najbardziej zobiektywizowanego wskaźnika, czyli danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z danymi statystyki publicznej Częstochowa ma nadal ponad 200 tys. mieszkańców. Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje, że w takiej sytuacji w mieście może być czterech zastępców.

W ubiegłej kadencji, czwartym z zastępców Krzysztofa Matyjaszczyka był Bartłomiej Sabat. Został on jednak wybrany Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego VII kadencji. Wiemy już, że jego miejsce zajmie Łukasz Pabiś z Koalicji Obywatelskiej, który przejmie też nadzór nad edukacją.

Jak podał magistrat, obecny podział kompetencji dotyczący wydziałów Urzędu Miasta, kształtuje się następująco:

  • Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nadzoruje pracę:

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZAW)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Wydział Informacji i Komunikacji (WIK)

  • Zastępca Prezydenta Jarosław Marszałek:

Wydział Kultury i Sportu (KiS)

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (RK)

  • Zastępca Prezydenta Łukasz Kot:

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju (FER)

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ)

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (MN)

Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli (IMIK)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚR)

  • Zastępca Prezydenta Ryszard Stefaniak:

Wydział Edukacji

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Spraw Obywatelskich

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

Wydział Zdrowia

  • Zastępca Prezydenta Łukasz Pabiś:

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Wydział Geodezji i Kartografii

Miejska Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna.

 

fot. UM Częstochowy

  • mz
Najnowsze artykuły