Prezydent z absolutorium

27.05.2022

Prezydent z absolutorium

Częstochowscy radni udzielili prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 r. Zatwierdzili też sprawozdanie finansowe Częstochowy za rok ubiegły.

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Częstochowy w czasie sesji zagłosowało 18 radnych, 8 było przeciw.

Wcześniej odbyła się debata związana z „Raportem o stanie Miasta Częstochowy za 2021 r.”, Na jej wstępie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił najważniejsze wskaźniki raportu. Później zaprezentował także najistotniejsze wielkości i uwarunkowania związane z wykonaniem budżetu miasta w 2021 r. – 2021 był kolejnym trudnym rokiem, w którym ponownie – jak w roku 2020 – samorządowi przyszło mierzyć się m.in. z trwającą epidemią koronawirusa. Wpływała ona negatywnie na zdrowie społeczeństwa, pogłębiała ujemny bilans demograficzny, niosła też nadal negatywne skutki w sferze ekonomiczno-gospodarczej, w tym komplikowała i utrudniała procesy inwestycyjne – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

– Na funkcjonowanie samorządu i jego możliwości finansowe wpłynął w minionym roku pogłębiający się deficyt w oświacie, związany z niekorzystnym dla samorządów sposobem naliczania subwencji, zmiany wprowadzone w prawie podatkowym, a także dalszy wzrost kosztów mediów, opłat, usług czy cen materiałów. Do zadań subwencjonowanych w oświacie miasto było zmuszone dołożyć w 2021 r. 139 mln zł.  Mimo tych trudności Częstochowa starała się kontynuować w 2021 r. działania tworzące możliwości rozwoju miasta m.in. jako konkurencyjnego ośrodka gospodarczego, z coraz lepszą komunikacją, dobrymi miejscami pracy oraz przyjazną miejską infrastrukturą – wyjaśnia.

W 2021 r, dochody budżetu Miasta Częstochowy zostały zrealizowane w wysokości 1 mld 629 mln 92 tys. zł, a wydatki – w kwocie 1 mld 551 mln 402 tys. zł.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły