Promowali bezpieczne korzystanie z hulajnóg elektrycznych

28.05.2022

Promowali bezpieczne korzystanie z hulajnóg elektrycznych

W miniony weekend policjanci częstochowskiej drogówki wspólnie z Automobilklubem Jurajskim i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie promowali bezpieczne korzystanie z hulajnóg elektrycznych. To coraz bardziej popularny środek transportu. Warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i stosować zasadę ostrożności poruszając się po drodze.

Event pod nazwą “Z Jurajskim bezpieczniej – hulajnogi na start” odbył się w niedzielę 22 maja na torze w Wyrazowie. W wydarzeniu wziął udział Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Krzysztof Stemplowski wraz z sierż. szt. Beatą Witos.   Akcja skierowana była do użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, czyli między innymi urządzeń samobalansujących. Policjanci rozmawiali z uczestnikami o bezpieczeństwie, przypominali przepisy, które obowiązują od zeszłego roku oraz rozdawali odblaski, by każdy uczestnik ruchu był widoczny na drodze. Zarówno urządzenie transportu osobistego, jak i urządzenia wspomagające ruch oraz hulajnoga elektryczna mają w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki.

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
zachowanie szczególnej ostrożności,
ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna: dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,
Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Użytkownik ma obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.
Pojazd ten może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną poruszającego się chodnikiem, drogą dla pieszych lub drogą dla rowerów i pieszych obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego – mandat karny w wysokości 300 zł;
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego hulajnogą elektryczną, poruszającego się po drodze dla rowerów i pieszych – mandat karny w wysokości 100 zł;
naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach – mandat karny w wysokości 50 zł;
naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych (kierujący hulajnogą ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza) – mandat karny w wysokości 200 zł;
korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – mandat karny w wysokości 500 zł;
kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie) lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – mandat karny w wysokości 2500 zł;
kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie) lub podobnie działającego środka – mandat karny w wysokości 1000 zł;
kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia – mandat karny w wysokości 200 zł;
przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – mandat karny w wysokości 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę.

źródło: KMP w Częstochowie

  • pn
Najnowsze artykuły