Przed sądem staną członkowie grupy zajmującej się handlem ludźmi

24.02.2022

Przed sądem staną członkowie grupy zajmującej się handlem ludźmi

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sadu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi.

Jest to już trzeci akt oskarżenia w tej sprawie, dotychczas prokurator oskarżył 16 osób. Śledztwo było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Oskarżonym postawiono poważne zarzuty. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, handel ludźmi kwalifikowany z art. 189a § 1 kk oraz oszustwa kwalifikowane z art. 286 § 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat.

Podczas śledztwa prokurator ustalił, że w latach 2009 – 2014 w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech i Polsce na terenie województwa śląskiego, a w szczególności Zawiercia, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza, Jaworzna i innych, działało kilka zorganizowanych grup przestępczych. Wszystkie grupy zajmowały się werbowaniem osób, pod pozorem załatwienia im legalnej pracy w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech. Następnie na dane osobowe „pracowników” dopuszczali się popełnienia szeregu przestępstw w tym wyłudzenia kredytów lub różnego rodzaju zasiłków socjalnych.

Jak działała przestępcza grupa? W pierwszej kolejności oskarżeni poszukiwali chętnych do podjęcia legalnej pracy w Niemczech lub Wielkiej Brytanii. Werbownicy wyszukiwali zainteresowanych spośród bezrobotnych, nieporadnych życiowo bądź znajdujących się w krytycznym położeniu materialnym.

Następnym etapem było organizowanie transportu pokrzywdzonych na teren Niemiec, Szwecji lub Wielkiej Brytanii. Po przyjeździe odbierani byli przez „łączników” i przewożeni do nieznanych im miejsc, gdzie mieli nocować. W kolejnych dniach pokrzywdzeni byli zabierani przez „łączników” lub gospodarzy domów i wykorzystywani do popełniania przestępstw.

Ich przestępcza działalność na terenie Niemiec, Szwecji lub Wielkiej Brytanii koncentrowała się na wyłudzaniu świadczeń i zasiłków socjalnych lub umów kredytowych w bankach, ale także na kradzieżach sklepowych.

  • TS
  • fot. Pixabay
Najnowsze artykuły