Przybywa stacji do ładowania “elektryków”

14.06.2022

Przybywa stacji do ładowania “elektryków”

W Częstochowie przybyło dziesięć ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Wszystkie zostały oddane do użytku w czerwcu. Ich realizatorem jest Tauron.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na władze samorządowe obowiązek opracowania i uchwalenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z planem przyjętym przez częstochowskich radnych, w naszym mieście ma powstać 51 stacji ze 106 punktami ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od 22 kW od 50 kW.

Z tego rodzaju punktów na równych zasadach będą mogli korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego, czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja.

Miasto natomiast ponosi koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.

Lokalizacje stacji ustalono, biorąc pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

Jak poinformował operator stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w czerwcu włączone do użytku zostało pierwszych 10 ogólnodostępnych stacji (w każdym dwa punkty ładowania o mocy 22 kW) w lokalizacjach:
– plac Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej)
– ul. 7 Kamienic
– ul. Szajnowicza-Iwanowa (57)
– ul. Knauera (przy PWiK)
– ul. Okólna 105
– ul. Rakowska 10
– ul. Lechonia 30
– ul. Próchnika (za marketem)
– ul. Kurpińskiego “Ponurego” (przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską)
– ul. Starzyńskiego 17.

Ładowanie odbywa się na nich w sposób taki sam, jak na stacjach będących własnością TAURON Nowe Technologie tj. przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie:
https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc

W kolejnych miesiącach do użytku powinny być oddawane kolejne ogólnodostępne stacje ładowania w lokalizacjach zgodnych z przyjętym planem.

W mieście działają też oczywiście stacje ładowania, które nie zostały ujęte w miejskim planie, będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay, czy stacji paliw.

  • kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły