Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe

08.02.2022

Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej piąty raz z rzędu podniosła stopy procentowe. Stopy zostały podniesione o 0,5 procent – stopa referencyjna została podniesiona z 2,25 do 2,75 procent.

8 lutego 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 3,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 2,85% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 lutego 2022 r.

Podniesienie stóp procentowych oznacza znaczne podniesienie miesięcznych rat kredytowych. W przypadku kredytu 300 tysięcy zł, kwota ta może wzrosnąć z 1393 zł na 1972 zł, przy założeniu, że kredyt został zaciągnięty na 25 lat, a marża wynosi 2,6 procent.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, “Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy. Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej.”

Podniesienie stóp procentowych ma być elementem galopującej inflacji, która według prognoz może przekroczyć nawet 10 procent. GUS dane dotyczące inflacji poda 15 lutego.

  • TS
  • Fot. Pixabay
Najnowsze artykuły