Remont kolejnych przystanków PKP w Częstochowie i regionie

06.07.2023

Remont kolejnych przystanków PKP w Częstochowie i regionie

PKP wyremontuje o 37 przystanków więcej, niż pierwotnie zakładano. Inwestycje te przesunięto z listy rezerwowej na podstawową. Dzięki temu mieszkańcy kolejnych miejscowości – także w regionie częstochowskim zyskają lepszy dostęp do kolei.

– Po przyjęciu 20 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania planu realizacji „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 za rok 2022”, przesunięto na listę podstawową 37 inwestycji o szacunkowym koszcie ponad 160 mln zł. Obecnie lista podstawowa tzw. Programu Przystankowego obejmuje 207 lokalizacji o szacunkowej wartości blisko 973 mln zł – poinformowało PKP.

W ramach programu wybudowane lub zmodernizowane zostaną przystanki m.in. w takich lokalizacjach jak Częstochowa Rząsawa, Mykanów, Cykarzew Stary, Cykarzew Północny, Stary Broniszew, Radlin Obszary, Ważne Młyny, Nowa Brzeźnica, Pieńki Dubidzkie czy Strzelce Wielkie. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. – Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Program został ogłoszony w maju 2020 r. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych – dodaje PKP.

pn

  • pn
Najnowsze artykuły