Remont świetlicowej kotłowni

31.08.2017

Remont świetlicowej kotłowni

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji – dzięki dotacji celowej z Urzędu Gminy Konopiska – wyremontowało kotłownię w świetlicy wiejskiej w Korzonku.

Stara kotłownia nie nadawała się już do użytku oraz nie spełniała wymogów BHP. Remont obejmował podwyższenie podłogi wraz z wylewką i ułożeniem płytek, tynkowanie, pomalowanie  ścian i sufitu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej a przede wszystkim wymianę pieca C.O. wraz z montażem zbiornika z ciepłą wodą i wykonaniem wentylacji. Wykonawca w ramach prac zrealizował także remont starego komina (przebudowa wraz z wkładem ceramicznym), wstawione zostały solidne drzwi z homologacją p.poż., wykonano montaż daszku i oświetlenia nad drzwiami oraz wyłożono wzdłuż wejścia do budynku kostkę brukową.

Wyremontowana kotłownia przyczyni się do poprawy warunków użytkowania obiektu. Przede wszystkim podniesie się komfort uczestników spotkań, w tym głównie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Korzonku.

  • kg
  • zdj. UG Konopiska
Najnowsze artykuły