RPD zwrócił się do ministra sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w prawie rodzinnym

25.04.2022

RPD zwrócił się do ministra sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w prawie rodzinnym

RPD zwrócił się do ministra sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w prawie rodzinnym, dotyczących precyzyjnej definicji opieki naprzemiennej i przepisów zapewniających wykonanie sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem – przekazało w poniedziałek w komunikacie Biuro Prasowe Rzecznika Praw Dziecka.

“Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje informacje o pracach nad projektem ustawy wprowadzającej rodzinne postępowanie informacyjne oraz alimenty natychmiastowe, jednak niepokoi go brak zapowiedzi innych niezbędnych zmian w prawie rodzinnym, które powinny być wprowadzone razem z tymi rozwiązaniami” – napisano w komunikacie.

“W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) brak jest precyzyjnej definicji pojęcia tzw. opieki naprzemiennej jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców” – napisał rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W związku z tym, rzecznik proponuje zmianę artykułów 58 i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i przyjęcie rozwiązań zaproponowanych już w poprzedniej kadencji parlamentu (druk nr 3254 Sejmu VIII kadencji).

“Zgodnie z tym projektem w przypadku braku porozumienia między rozstającymi się rodzicami sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka – jeżeli dobro dziecka za tym przemawia” – podaje Biuro RPD.

Zdaniem Pawlaka obecne regulacje w zakresie zapewnienia wykonania sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem są niewystarczające, a to może prowadzić do uchylania się od wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych.

Aby temu zapobiec, jak twierdzi, należy wprowadzić przepisy przewidujące możliwości pociągnięcia do skutecznej odpowiedzialności osoby, które uporczywie uchylają się od wykonania orzeczenia sądu lub ugody w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Szczegółowe zapisy proponowanych zmian można znaleźć w Wystąpieniu generalnym Rzecznika Praw Dziecka. (PAP)

  • Katarzyna Herbut/kh/ joz/
Najnowsze artykuły