Rusza miejski program in vitro. Składanie wniosków 25 lutego

16.02.2023

Rusza miejski program in vitro. Składanie wniosków 25 lutego

Częstochowa od 11 lat dofinansowuje leczenie niepłodności terapią in vitro. Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu. Wnioski można składać w sobotę 25 lutego od godz. 9.00 do 12.00 w holu na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

– Uczestnikom programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Częstochowy” przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do takiego zabiegu, w wysokości do 5 tys. zł – pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci – informuje częstochowski magistrat.

Warto pamiętać, że przy naborze wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na poświęconej programowi www.czestochowa.pl/in-vitro.

Kryteria kwalifikacji do programu:
• wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat wg rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
• pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
• są mieszkańcami Częstochowy,
• poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
• zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

 

  • opr. pn
Najnowsze artykuły