Ruszyła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

28.05.2022

Ruszyła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zarobki od pierwszego dnia służby zaczynają się od 4560 zł.

Gdzie się zgłosić?

Zgłoszenia do służby 21 maja można było składać w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online poprzez portal rekrutacyjny Strona główna – CWCR (wojsko-polskie.pl).

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

– kopię dokumentu tożsamości;

– kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

– kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona główna – CWCR (wojsko-polskie.pl)

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

– przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);

– będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także:

  • prawo do urlopu wypoczynkowego,
  • możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),
  • prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,
  • pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

– na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

– będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

– będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły