Ruszyły pomiary smogu dronem w dzielnicy Stradom

17.02.2023

Ruszyły pomiary smogu dronem w dzielnicy Stradom

Przez pięć kolejnych sezonów grzewczych (5 lat) w naszym mieście prowadzone będą pomiary stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicy Stradom. Drony pomiarowe pojawiają się w godzinach od 10:00 do 17:00. Wszystko dlatego, że Częstochowa wraz z Instytutem Technologii Paliw i Energii w Zabrzu przystąpiła do europejskiego projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Projekt realizuje zapisy wojewódzkiej uchwały antysmogowej. To największy w Europie projekt ochrony powietrza obejmujący swoim zasięgiem 10 gmin z województwa. Współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego przedsięwzięcia dokonywane są pomiary stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kominów wybranych domów jednorodzinnych. – Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego – wyjaśnia częstochowski magistrat. Zaplanowane działania przekładają się na wsparcie realizacji działań naprawczych Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych, wsparcie dla władz lokalnych oraz wzrost świadomości ekologicznej.

źródło i foto: UM Częstochowy

  • pn
Najnowsze artykuły