Rząd zajmie się projektem o dopłatach do oprocentowania kredytów dla firm

20.05.2020

Rząd zajmie się projektem o dopłatach do oprocentowania kredytów dla firm

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Jak napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt został przygotowany w ramach tzw. pakietu osłonowego dla firm i stanowi kolejny element w realizacji Tarczy Antykryzysowej ogłoszonej przez premiera. Jest kontynuacją wcześniej podjętych inicjatyw legislacyjnych mających na celu ograniczenie skutków gospodarczych wynikających z epidemii COVID-19.

– Projektowana regulacja zawiera m.in. rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (…) w tym utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią. Zaproponowane zmiany mają też na celu m.in. wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz utrzymanie ciągłości procesu inwestycyjnego – dodano.

Z wykazie wyjaśniono, że dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z COVID-19. Dotyczyć będą kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

Z wykazu wynika, że projekt przewiduje dopłaty do oprocentowania kredytów przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami epidemii. Do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa.

Projekt dotyczący dopłat do oprocentowania kredytów Komitet Stały Rady Ministrów przyjął pod koniec kwietnia br. Przewodniczący Komitetu Łukasz Schreiber informował wówczas PAP, że wnioskodawcą zmian jest wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zgodnie z projektem dopłaty miałyby być stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z COVID-19.

Ponadto projekt zawiera przepisy ułatwiające dostęp do wakacji kredytowych, poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej.

  • oprac. kg (na podstawie informacji PAP)
Najnowsze artykuły