Sąd umorzył sprawę obrazu Matki Boskiej z tęczową aureolą

15.03.2022

Sąd umorzył sprawę obrazu Matki Boskiej z tęczową aureolą

Sąd Okręgowy w Częstochowie podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego o umorzeniu sprawy obrazy uczuć religijnych, której miał się dopuścić jeden z uczestników Marszu Równości w czerwcu 2019roku. Mężczyzna niósł obraz Matki Boskiej z tęczową aureolą. Zdaniem sądu nie doszło do obrazy uczuć religijnych, a uczestnicy marszu promowali hasła równości, miłości  szacunku.

Akt oskarżenia dotyczył wydarzeń z 16 czerwca 2019 r.. Tego dnia uczestnicy II Marszu Równości ubrani w tęczowe barwy szli ulicami Częstochowy z reprodukcją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus. Aureola otaczająca głowę Matki Boskiej i Jezusa miała tęczowe barwy.

W październiku 2019 r. postępowanie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Jednak po kilku tygodniach prokuratura podjęła ponownie sprawę argumentując, że decyzja o umorzeniu była przedwczesna i potrzeba powołać biegłego z zakresu socjolingwistyki. Policja apelowała o zgłaszanie się wszystkich osób, które poczuły się urażone obrazem.

Zdaniem biegłego – pracownika naukowego w stopniu doktora habilitowanego – “obraźliwy i znieważający był akt eksponowania reprodukcji w dniu pielgrzymki dzieci, w miejscu szczególnym — w Alejach NMP, które wiodą do sanktuarium na Jasnej Górze”. W jego opinii reprodukcja obrazu mogła zostać potraktowana przez wiernych jako “ideologiczny atak na symbole religijne, mający charakter prowokacji”.

Na początku grudnia 2020 r. prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Michałowi Goworowskiemu z Warszawy (mężczyzna wyraził zgodę na publikację nazwiska i wizerunku). Prokuratura zarzuciła oskarżonemu obrazę uczuć religijnych poprzez prezentowanie obrazu Matki Bożej z tęczową aureolą. Śledczy powołali się m.in. na opinię biegłego. 20-latek nie przyznał się do winy. Wyjaśnił, że jego celem nie była obraza uczuć religijnych.

We wrześniu Sąd Rejonowy umorzył sprawę. W ocenie sądu mieszkaniec Warszawy nie złamał prawa, bo nie przekroczył granic przysługującej mu wolności wyrażania poglądów i zwracał uwagę na ważny problem społeczny. Zdaniem sądu jest to przekaz pozytywny. Wyobrażenie Matki Boskiej i dzieciątka Jezus z tęczowymi nimbami nie ma w żadnym przypadku charakteru obraźliwego czy wulgarnego.

Zażalenie na tę decyzję złożyła prokuratura i oskarżyciele posiłkowi. Zażalenie 15 marca 2022 roku rozpatrywał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Podtrzymał on wcześniejszą decyzje Sądu Rejonowego.

W ocenie sądu nie można przyjąć, że zachowanie oskarżonego było intencjonalne i jego celem było obrażenie uczuć religijnych. Zachowanie obrażające powinno zawierać pogardę i chęć poniżenia, wyszydzenia.

– Sąd nie dopatruje się w zachowaniu oskarżonego obrazy uczuć religijnych. Brał on udział w marszu, który promował idee równości, braku dyskryminacji, a w konsekwencji miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Dowody w postaci nagrań z tego wydarzenia wskazują, że oskarżony trzyma obraz, ale nie wykonuje żadnych gestów – podkreślała w uzasadnieniu sędzia Anna Radojewska, dodając, że uczestnicy marszu promowali m.in. tolerancję, a z przeciwnej strony w ich stronę kierowane były wulgaryzmy.

Wyrok częstochowskiego sądu jest prawomocny.

  • TS
Najnowsze artykuły