Sąd zatwierdził zarząd przymusowy w firmie obuwniczej

02.02.2022

Sąd zatwierdził zarząd przymusowy w firmie obuwniczej

Sąd zatwierdził zarząd przymusowy w firmie obuwniczej Demar – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, przy której działa tzw. prokuratura wojskowa.

Przypomnijmy, 17 stycznia 2022 r. na polecenie prokuratora z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie został zatrzymany właściciel firmy Demar.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Markowi D. zarzutu doprowadzenia Komendantów 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie oraz 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości ponad 67 milionów złotych.

Straty wojska miały wynikać z wprowadzenia w błąd co do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP trzewików wojskowych i zastąpienie określoną w specyfikacji produktu włókninę o odpowiedniej jakości, tańszym odpowiednikiem nie spełniającym określonych wymagań i właściwości hydrofilowych.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu. Za zarzucane przestępstwo grozi podejrzanemu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Ponadto na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na nieruchomościach, ruchomościach, w tym środkach pieniężnych ujawnionych podczas przeszukania oraz środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także jednostkach uczestnictwa w funduszach na kwotę ponad 68 milionów złotych.

Prokurator ustanowił również zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem należącym do podejrzanego, w którym odbywała się produkcja wadliwego obuwia dostarczanego Siłom Zbrojnym RP. Teraz to postanowienie został potwierdzone sądowym orzeczeniem.

Firma Demar 18 stycznia 2022 roku wydała oświadczenie w tej sprawie. “W związku z pojawiającymi się informacjami na temat zatrzymania właściciela firmy DEMAR, działającej na polskim rynku od ponad 40 lat, pragniemy poinformować, że współpracujemy ze wszystkimi organami w celu szybkiego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Ponadto informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bieżącą działalność firmy.” – poinformowała firma.

  • TS
Najnowsze artykuły