Senat organizuje turniej wiedzy

11.01.2023

Senat organizuje turniej wiedzy

Kancelaria Senatu organizuje konkurs dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Do 20 stycznia można zgłosić chęć udziału w Ogólnopolskim Turnieju „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”. W ten sposób wśród uczniów ma spopularyzować się wiedza na temat historii u funkcjonowania Senatu RP.

Jednym z celi konkursu jest poszerzanie wiedzy o roli Senatu i znaczeniu w polskim systemie konstytucyjnym. Rozgrywki konkursowe odbędą się na trzech poziomach: szkolnym, okręgowymi ogólnopolskim.

Zgłoszenia do etapu szkolnego dokonuje dyrektor placówki poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.senat.edu.pl) na adres: senatorkonieczny@gmail do 20 stycznia.

Pierwszy etap, szkolny odbędzie się 6 marca. Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 40 pytań zamkniętych. Prace trzech uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów (nie mniej niż 80 %) zostaną przesłane do właściwej komisji okręgowej.
Etap okręgowy ma miejsce 3 kwietnia i weźmie w nim udział 30 uczestników. W tej części zadaniem uczestnicy również będą zobligowani do odpowiedzenia na 40 pytań zamkniętych. Na tej podstawie komisje okręgowe wyłonią po jednej osobie, które zakwalifikują się do finału.
Etap ogólnopolski odbędzie się 18 kwietnia w gmachu Senatu RP w Warszawie (o jego formie uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż 7 dni przed finałem).

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz upominki związane z obchodami 100. rocznicy I posiedzenia Senatu II RP. Organizatorem turnieju jest Kancelaria Senatu przy współpracy biur senatorskich i szkół. Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo: badk.deo@senat.gov.pl lub pod numerami tel. 22 694 92 32, 22 694 92 84, 22 694 95 20.

 

  • opr. nl
Najnowsze artykuły