Śląskie/ Marcin J, który odbył karę za pedofilię, nie trafi na przymusowe leczenie

20.05.2024

Śląskie/ Marcin J, który odbył karę za pedofilię, nie trafi na przymusowe leczenie

Marcin J., skazany za zgwałcenie kilkorga dzieci, a zwolniony z zakładu karnego dwa lata przed planowanym końcem wyroku nie zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym – zdecydował już prawomocnie Sąd Okręgowy w Gliwicach.

SO oddalił apelację prokuratury i utrzymał wcześniejsze postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik gliwickiego sądu sędzia Tomasz Pawlik. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności, dlatego nieznane są szczegóły tej decyzji.

 

Pochodzący z Siemianowic Śląskich Marcin J. planowany koniec kary wyznaczony miał na maj 2025 r., jednak w maju 2023 r. do zakładu karnego wpłynął odpis prawomocnego wyroku łącznego, który skutkował koniecznością natychmiastowego zwolnienia mężczyzny. Od czasu wyjścia na wolność J. przebywał w kilku miastach, mieszkał w namiocie lub przyczepie kempingowej; w mediach społecznościowych pojawiały się ostrzeżenia przed nim. Rodzice wyrażali obawy, że może skrzywdzić ich dzieci.

 

Sprawa o umieszczenie J. w zakładzie psychiatrycznym wpłynęła do sądu w Tarnowskich Górach w lipcu 2023 r., ponieważ w tym mieście wówczas przebywał mężczyzna. Do sądu wpłynęło też zawiadomienie dyrektora zakładu karnego, w którym ostatnio J. przebywał, a następnie wniosek prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. W ramach toczącego się postępowania sąd ustanowił dla J. pełnomocnika z urzędu.

 

W lutym br. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach po przeprowadzonym postępowaniu oddalił wniosek prokuratury – nie zgodził się na przymusowe leczenie J. Prokuratura odwołała się od tamtego postanowienia. Z uwagi na charakter tej sprawy ani sąd, ani prokuratura nie podawały motywów nieprawomocnego rozstrzygnięcia. Wiadomo, że głównym dowodem w sprawie jest opinia biegłych, którzy zbadali J.

 

Postępowanie toczyło się w trybie art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Tarnogórski sąd postanowił zasięgnąć opinii dwóch biegłych psychiatrów, seksuologa i psychologa, których zadaniem było ustalenie czy Marcin J. jest chory psychicznie, a jeśli tak, to czy jego dotychczasowe zachowanie – zgodnie z treścią art. 29 – wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jego zdrowia psychicznego lub jest on niezdolny do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jego stanu zdrowia.

 

Jak opisywały media, Marcin J. został skazany za brutalny gwałt na 11-letniej dziewczynce oraz jej kuzynie w Katowicach, dopuścił się również gwałtów wobec pięciu innych dziewczynek w Mikołowie, Będzinie, Tychach, Nakle Śląskim i Suchej Beskidzkiej. Najmłodsza ofiara miała siedem lat. Karę odbywał od 2004 r. Po wyjściu z więzienia wrócił do Siemianowic Śląskich, a później kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu – był widziany m.in. w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich, ale też poza woj. śląskim.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie opublikowanym w czerwcu 2023 r. poinformowało, że wdrożyło wewnętrzną kontrolę postępowania związanego z opuszczeniem przez J. zakładu karnego oraz obiegiem informacji w tej sprawie. Jak podawał wówczas resort sprawiedliwości, wobec skazanego planowano skierowanie do sądu wniosku w myśl ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. “Miało to być wykonane w terminie adekwatnym do planowego końca kary przypadającego na 2025 r. Jednak 24 maja 2023 r. do zakładu karnego wpłynął odpis prawomocnego wyroku łącznego, który skutkował koniecznością natychmiastowego zwolnienia skazanego z zakładu karnego. Nagła zmiana sytuacji prawnej skazanego uniemożliwiła podjęcie wyżej wymienionych działań” – informowało MS.(PAP)

 

 

  • kon/ mark/
Najnowsze artykuły