Słynny budynek ponownie na sprzedaż. Kto kupi Dom Księcia?

07.10.2022

Słynny budynek ponownie na sprzedaż. Kto kupi Dom Księcia?

Miasto wystawiło na sprzedaż słynną kamienicę, która znajduje się w ofercie inwestycyjnej Częstochowy. Cena wywoławcza kilku działek stanowiących kompleks tzw. Domu Księcia wynosi ok. 10,3 mln zł. Czy znajdzie się w końcu inwestor, który zechce kupić ten budynek?

Dom Księcia powstał ok. 1912 r. na kanwie projektu Adama Paprockiego. Został on zamówiony przez wielkiego księcia Michała Romanowa i pierwotnie przeznaczony był dla urzędników rosyjskich. Jego położenie jest bardzo atrakcyjne, ponieważ usytuowany jest w samym centrum miasta – w sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego. Ten niezwykle okazały budynek wypełnia przestrzeń pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Łącznie z oficynami tworzy trzypiętrowy, dwutraktowy czworobok z poprzecznym ramieniem pośrodku i wydatnym parterowym ryzalitem przy narożniku południowo-wschodnim, niegdyś mieszczącym kasyno. Budynek został wyłączony z użytkowania, a w latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10 198,56 m2, a kubatura 55 242 m3. Jak zaznacza częstochowski magistrat, nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia ogólnomiejskiego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Sprzedaż odbędzie się na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu (Dom Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku) wynosi 10 mln 353 tys. 460 zł brutto. Przetarg zaplanowano na 1 grudnia 2022 r. Więcej informacji można zasięgnąć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.

  • pn
Najnowsze artykuły