Konferencja “Spektrum autyzmu – rozumienie, konteksty terapeutyczne”

18.09.2023

Konferencja “Spektrum autyzmu – rozumienie, konteksty terapeutyczne”

“Spektrum autyzmu – rozumienie, konteksty terapeutyczne” to tytuł konferencji organizowanej przez Fundację Primo Diagnosis wraz z SOW. Odbędzie się ona 29 września 2023 r. o godz. 10:00 w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym “Dom dla Chłopców” w Częstochowie przy ul. Kubiny 2/4.

Fundacja Primo Diagnosis od kilku lat charytatywnie zajmuje się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prowadząc diagnozę i opiekę, rozpowszechniając wiedzę o istocie autyzmu, problemach rozpoznawania zaburzeń, propagując idee wczesnej diagnozy, a co za tym idzie wczesnej pomocy dziecku i rodzinie. W ten sposób Fundacja stara się pomagać szczególnie rodzicom, ale i opiekunom środowiskowym, terapeutom, pedagogom, abyśmy wszyscy byli bardziej świadomi problemów osób ze spektrum autyzmu.

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym “Dom dla  Chłopców” analogicznie jak w innych placówkach, już od kilku lat systematycznie zwiększa się ilość wychowanków potrzebujących rozumienia specyficznych trudności w ich codziennym funkcjonowaniu, a wynikających ze spektrum autyzmu.

Dziennik Życie Częstochowy i Powiatu objął wydarzenie patronatem medialnym.

 

Program konferencji:

10.00 Powitanie gości i uczestników konferencji

10:15 Teoria umysłu osób w spektrum autyzmu. Implikacje dla terapii deficytów poznawczych

prof. dr hab. Barbara Winczura Uniwersytet Wrocławski

10:45 Percepcja sensoryczna kreatorem innej rzeczywistości osób z ASD

(mgr Anna Kkościańska, Fundacja Primo Diagnosis)

11.30 Przerwa kawowa

12:00 Seksualność osób w spektrum autyzmu – z doświadczeń terapeuty praktyka

(mgr Anna Zinkiewicz psycholog seksuolog)

12:30 Dyskusja, wnioski pokonferencyjne.

Zamknięcie konferencji.

Podczas konferencji na stoisku wydawcnziym będzie można zakupić najnowszą literaturę naukową związaną z prezentowaną problematyką.

 

Organizatorzy wydarzenia:

Fundacja Primo Diagnosis

Specjalny Ośrodek Wychowawczy “Dom dla Chłopców”

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się na konferencję pod adresem e-mail: biuro@ sowdom.pl lub telefonicznie pod numerem Ośrodka 34/324 70 08.

  • opr. pn
Najnowsze artykuły