Społeczny konsultant ds. społeczności żydowskiej

23.07.2020

Społeczny konsultant ds. społeczności żydowskiej

Jolanta Urbańska została społecznym konsultantem Prezydenta Miasta ds. społeczności żydowskiej w Częstochowie.

Jolanta Urbańska będzie się zajmować konsultowaniem i analizą działań mających na celu rozwój współpracy gminy ze społecznością żydowską; przygotowywaniem wytycznych i koordynowaniem działań realizowanych przez gminę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej; inspirowaniem przedsięwzięć służących wzmacnianiu kontaktów lokalnej społeczności żydowskiej z mieszkankami i mieszkańcami miasta; wspieraniem wszelkich inicjatyw podejmowanych przez lokalną i międzynarodową społeczność żydowską, mających na celu pielęgnowanie tradycji i zachowanie pamięci o częstochowskich Żydach oraz motywowaniem młodzieży do podejmowania aktywności budujących trwałe relacje ze społecznością żydowską.

Wcześniej prezydent ustanowił Małgorzatę Iżyńską – społecznym konsultantem ds. ochrony zwierząt, Dariusza Kapinosa – społecznym konsultantem ds. współpracy z NGO, Łukasza Kota – społecznym konsultantem ds. komunikacji rowerowej i ruchu pieszego, Tomasza Tyla – Rzecznikiem Osób z Niepełnosprawnością.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły