Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy

20.03.2022

Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy

W ramach ministerialnego programu budowy 100 obwodnic powstanie między innymi obwodnica Blachowni i Herbów w ciągu drogi krajowej nr 46. Jej budowa ma rozpocząć się na przełomie 2024, a 2025 roku. Na razie powstały wstępne koncepcje przebiegu drogi. Wkrótce odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego mieszkańcy będą mogli wyrazić opinie na ich temat.

Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Jedną z obwodnic, będzie ta, która powstanie na odcinku Blachownia – Herby w ciągu drogi krajowej nr 46. Planowana data ogłoszenia przetargu to II kwartał 2024 r.
Podstawowym celem budowy obwodnicy Blachowni i Herbów jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości w związku z sąsiedztwem nowo wybudowanej autostrady A1 obiegającej Częstochowę. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Dzięki obwodnicy ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (odcinek ten charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą wypadków, jaka miała miejsce w ostatnich latach), odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w tych miastach. Inwestycja ma poprawić również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy.

Wyraź swoje zdanie

Jak na razie powstały koncepcje przebiegu obwodnicy. Teraz będą one konsultowane między innymi z mieszkańcami. 23 marca w Centrum Aktywności Obywatelskie w Blachowni (ul. Sienkiewicza 16) odbędzie się spotkanie poświęcone temu tematowi. – Celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu oraz zebranie opinii odnośnie planowanej inwestycji oraz proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy – mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Warianty budowy obwodnicy oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu znajdziemy na stronie https://www.trakt.eu/obwodnica-blachownia-herby/

Mapy, w formie papierowej, z przebiegiem proponowanych wariantów obwodnicy udostępnione będą także w siedzibie:

– Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia,

– Urzędu Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby,

– Urzędu Miejskiego w Częstochowie, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

– Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Istnieje możliwość przesłania opinii odnośnie projektowanej obwodnicy w formie elektronicznej lub papierowej. Formularze należy wysłać na adres email wnioski_blachownia_herby@trakt.eu lub pocztą na adres:

– GDDKiA Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

– TRAKT sp. z o. o. sp. k. ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice

z dopiskiem „ Obwodnica Blachowni i Herb”

Formularze należy dostarczyć do 30 marca. Dokumenty zawierające wnioski w zakresie rozwiązań projektowych ingerujących w działki prywatne, powinny zostać podpisane przez właściciela/dzierżawcy nieruchomości.

  • kg
Najnowsze artykuły