Środowisko Dom skończył 20 lat

28.12.2017

Środowisko Dom skończył 20 lat

Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach świętował 20-lecie działalności. Jubileusz był doskonałą okazją do spotkania w szerszym gronie, do wspomnień i podsumowania ostatnich lat funkcjonowania ośrodka.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Maria Włodarczyk, radni gminy Dąbrowa Zielona, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy oraz uczestnicy ŚDS w Soborzycach.

Przybyłych na uroczystość powitała koordynator ŚDS w Soborzycach Justyna Sikora. Ważnym punktem była projekcja multimedialnej prezentacji podsumowującej 20-letnią działalność placówki. Był również czas na podziękowania i życzenia. Osobom, które przyczyniły się do powstania i sprawnego funkcjonowania ŚDS w Soborzycach Wójt Gminy wręczyła listy gratulacyjne.

W części artystycznej uroczystości zaprezentowała się Joanna Wąsek uczestniczka ŚDS w Soborzycach recytując wiersz oraz Zespół Teatralny „Dąbrowianie”, który podbił serca publiczności. Jak na jubileusz przystało był tort i uroczyste „Sto lat”.

Obecnie w zajęciach wspierająco-aktywizacyjnych uczestniczą 33 osoby niepełnosprawne Działanie ŚDS ukierunkowane jest na organizowaniu lokalnej sieci wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, ma na celu wyposażenie podopiecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu zaradności i samodzielności życiowej. To wielowymiarowa pomoc, której celem jest podniesienie jakości życia i zapobieganie izolacji społecznej.

  • kg
  • zdj. UG Dąbrowa Zielona
Najnowsze artykuły