Sprzedaż Domu Księcia została sfinalizowana. Nieruchomość w rękach nowego właściciela

14.12.2023

Sprzedaż Domu Księcia została sfinalizowana. Nieruchomość w rękach nowego właściciela

Za nami ostatnie formalności konieczne do zbycia zabytkowej kamienicy przy ul. Wolności 44. Nieruchomość została wydana nabywcy – poinformował w tym tygodniu częstochowski magistrat.

„Dom Księcia” został sprzedany 15 września br. w drodze rokowań. Wcześniejsze trzy przetargi zakończyły się bowiem negatywnym wynikiem – nikt nie był zainteresowany zabytkową nieruchomością. Jak przekazał Urząd Miasta, teraz sprzedaż „Domu Księcia” została sfinalizowana. – Warunki opisane w ogłoszeniu o rokowaniach określały termin zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości do 15 grudnia 2023 r. Płatność ceny mogła nastąpić jednorazowo lub w dwóch ratach (I rata płatna przed zawarciem aktu notarialnego, II rata płatna do 30 września 2024 r.). Cena wywoławcza wynosiła 5 mln zł. Złożona oferta spełniała warunki rokowań, czyli sumę 5 000 100 zł, płatną w ratach – podsumowuje częstochowski magistrat. 7 grudnia zawarty został akt notarialny sprzedaży, a cena ostatecznie została wpłacona przez nabywcę jednorazowo, w całości. W tym samym dniu nastąpiło wydanie Domu Księcia na rzecz nabywcy.

Dom Księcia to ogromna nieruchomość

Dom Księcia położony jest blisko ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie dworców autobusowego i kolejowego. Budynek stoi na działce pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Całkowita powierzchnia użytkowa Domu Księcia wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura – 55 242 m3. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy” budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej i wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego. Dom Księcia figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powstał według projektu Brunona Paprockiego, a zbudowany został w latach 1912 – 1913, jako największy wówczas gmach mieszkalny w Częstochowie. Po zakończeniu drugiej wojny światowej budynek przechodził różne koleje, a w końcu stał się częścią komunalnego zasobu gminy i został przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe. Mimo doraźnych prac zlecanych przez administratorów obiektu jego stan przez minione dziesięciolecia się pogarszał. W efekcie decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie lokatorzy zostali wykwaterowani.

 

  • oprac. pn
Najnowsze artykuły