Stawki za egzamin na prawo jazdy w Częstochowie będą wyższe

03.02.2023

Stawki za egzamin na prawo jazdy w Częstochowie będą wyższe

Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek marszałka Jakuba Chełstowskiego podniosło stawki opłat za państwowe egzaminy na prawo jazdy na terenie województwa śląskiego. Część teoretyczna ma kosztować 50 zł (dotąd 30 zł), a praktyczna – w zależności od kategorii – 200 zł lub 250 zł (wcześniej 140-200 zł).

– Nastąpiła zmiana prawa: pan minister rekomendował Sejmowi zmianę procedury, aby to sejmiki ustalały wysokość opłat, a problemy WORD-ów są różnorakie. Ostatnia podwyżka cen była 10 lat temu, a my jako pierwsi przedkładamy ten projekt uchwały z uwagi na to, że analizy finansowe jasno wskazują, że bez dodatkowych środków do WORD-ów trzeba będzie dołożyć na koniec roku– informował Chełstowski.

Podkreślił, że trzy działające w woj. śląskim WORD-y: w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, wraz ze swoimi oddziałami, mają ogromną skalę potrzeb, a część z nich w 2022 r. ma ujemny wynik finansowy. Jak zaznaczył, to samorząd przez dotację podmiotową będzie musiał uzupełnić te środki, a jednocześnie ustanowić wysokości progów zarobków egzaminatorów – w czterech grupach: ośrodki zabiegają, aby te stawki były jak najwyższe. W Sejmiku za głosowało 32 radnych, przeciw czterech, wstrzymały się cztery osoby.

– Żeby strona przychodowa WORD-ów łącznie z kosztami inflacji mogła się zbilansować, przyjęliśmy rekomendację Związku Województw RP, która zakłada dźwignięcie stawek do pułapu maksymalnego – wyjaśnił Chełstowski.

Uzasadnienie akcentuje, że dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, działających na terenie woj. śląskiego, przedstawili jednomyślne propozycje ustalenia wysokości opłat, zgodne z wysokością przewidzianą ustawą.

Wynoszą one: za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy 50 zł, za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem 200 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+ E, C1+ E, C, C+ E, D, D+ E lub D1+ E – 250 zł.

W uzasadnieniu przypomniano, że przychody z działalności egzaminacyjnej stanowią główne źródła przychodów ośrodków ruchu drogowego, a aktualnie obowiązująca wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu jest na niezmiennym poziomie od 2013 r., pomimo znacznego wzrostu kosztów związanych z organizacją egzaminów i bieżącym utrzymaniem ośrodków.

Jako dodatkowy czynnik wskazano wprowadzenie przepisów w zakresie zmian organizacji procesu egzaminowania, które m.in. ograniczyły dobową liczbę egzaminów praktycznych przydzielanych do przeprowadzenia przez jednego z egzaminatora. Ponadto m.in. do 2025 r. WORD-y muszą uzupełnić swój tabor o ciągniki siodłowe z naczepami.

Uzasadnienie podkreśla także, że 5 stycznia 2023 r. Związek Województw RP (ZWRP) wydał rekomendacje dla wszystkich województw ws. określenia przez sejmiki wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy, w których wskazał, aby stawki były jednolite we wszystkich województwach oraz wskazał ich wysokości.

 

 

 

 

 

  • opr. NL
Najnowsze artykuły