escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Stok nie jest dla bałwanów

31.01.2019

Stok nie jest dla bałwanów

Jeszcze przez miesiąc można nadsyłać prace na konkurs fotograficzno-plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

W konkursie “Stok nie jest dla bałwanów” mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
kat. II – wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły