Stok nie jest dla bałwanów

31.01.2019

Stok nie jest dla bałwanów

Jeszcze przez miesiąc można nadsyłać prace na konkurs fotograficzno-plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

W konkursie “Stok nie jest dla bałwanów” mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
kat. II – wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły