escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Straż miejsca poszukuje chętnych do pracy

14.01.2022

Straż miejsca poszukuje chętnych do pracy

Częstochowska straż miejska szuka kolejnych pracowników. Na dostarczenie dokumentów od chętnych kandydatów czeka do 31 stycznia.

– Straż miejska szuka chętnych osób, które chciałby pomagać mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy. Nasza praca codziennie przynosi nowe wyzwania – mówi Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej. – Realizacja zgłoszeń mieszkańców, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach to tylko niektóre podstawowe zadania strażników miejskich – dodaje.

Aby zostać strażnikiem miejskim, trzeba spełnić niezbędne wymagania określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. – Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy oraz test humanistyczny i psychologiczny – wyjaśnia Artur Kucharski.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie na stronie www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do dnia 31.01.2022 roku do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do straży miejskiej.

  • kg
Najnowsze artykuły