Straż miejsca poszukuje chętnych do pracy

14.01.2022

Straż miejsca poszukuje chętnych do pracy

Częstochowska straż miejska szuka kolejnych pracowników. Na dostarczenie dokumentów od chętnych kandydatów czeka do 31 stycznia.

– Straż miejska szuka chętnych osób, które chciałby pomagać mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy. Nasza praca codziennie przynosi nowe wyzwania – mówi Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej. – Realizacja zgłoszeń mieszkańców, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach to tylko niektóre podstawowe zadania strażników miejskich – dodaje.

Aby zostać strażnikiem miejskim, trzeba spełnić niezbędne wymagania określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. – Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy oraz test humanistyczny i psychologiczny – wyjaśnia Artur Kucharski.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie na stronie www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do dnia 31.01.2022 roku do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do straży miejskiej.

  • kg
Najnowsze artykuły