Stypendia dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek

10.11.2023

Stypendia dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek

Dziewięcioro studentów kierunków medycznych otrzymało stypendium “Częstochowa dla Medyków”. To program dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek, którzy zdecydowali, że po ukończeniu studiów, pracować będą w Częstochowie.

2 tysiące zł miesięcznie – tyle wynosi stypendium dla przyszłych lekarzy. W tym roku przyznano je sześciu osobom: Marii Antos, Grzegorzowi Łyko, Monice Ordon, Aleksandrowi Polusowi, Marzenie Swojnóg i Dominice Oleksiejuk. To studenci z Katowic, Kielc, Łodzi i Lublina. Jednak w przypadku pielęgniarstwa, na stypendium mogą liczyć wyłącznie studentki i studenci uczący się w Częstochowie. W tym przypadku wysokość świadczenia jest o połowę mniejsza. Stypendium to przyznano Angelice Radłowskiej, Pauli Pabiś i Annie Kierach – słuchaczkom Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Program stypendialny „Częstochowa dla Medyków” to jeden z elementów miejskiej inicjatywy „Teraz Lepsza Praca”. Jak informuje magistrat – w przypadku kierunku lekarskiego o stypendium mogą starać się ci, którzy po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się podjąć zatrudnienie (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Miasto Częstochowa jest organem założycielskim. Studentki i studenci ostatniego roku kierunku pielęgniarskiego I i II stopnia (w przypadku pielęgniarstwa dotyczy to tylko osób studiujących w Częstochowie) stypendium mogą otrzymać osoby, które po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu w ciągu maksimum 3 miesięcy zdecydują się na pracę w szpitalu miejskim przez okres co najmniej 3 lat. Na stypendium mogą liczyć ci, którzy zaliczyli w terminie przedostatni rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen – w przypadku kierunku lekarskiego to 3,5, a pielęgniarskiego 4,0.

 

fot. Wioletta Rzepa

  • mz
Najnowsze artykuły